Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas różnorodnych prac w gospodarstwie rolnym.

Pierwsza pomoc przedmedyczna polega na udzieleniu osobie będącej w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wsparcia na miarę własnych możliwości, umiejętności i wiedzy oraz niezwłocznym zawiadomieniu o tym zdarzeniu służb ratunkowych. Europejskim numerem alarmowym jest 112. Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Służy on do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna.
Ze względu na specyfikę niektórych zgłoszeń oraz przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostały również numery 997, 998 oraz 999. Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy, od naszej reakcji na wypadek zależy życie drugiego człowieka. Pierwsza pomoc przedmedyczna jest prawnie ustosunkowanym obowiązkiem stanowiącym zarazem jedną z zasad moralnych. Określona jest artykułem 162 Kodeksu Karnego § 1 i § 2, w którym mowa, że każda osoba, która zaniecha tego typu czynności, naraża się na karę pozbawienia wolności do 3 lat.
Pierwsza pomoc przedmedyczna rozpoczyna się od zapewnienia sobie
i osobie poszkodowanej bezpieczeństwa.
Zadbaj o własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo poszkodowanego oraz świadków zdarzenia. Jeśli miejsce zdarzenia stanowi zagrożenie dla Ciebie lub nie możesz się odpowiednio zabezpieczyć, nie podchodź do poszkodowanego, lecz wezwij pomoc, dzwoniąc na numery alarmowe.
Głośno wołaj o pomoc, aby zapewnić sobie wsparcie innych świadków zdarzenia.

Uwaga rolnicy i mieszkańcy Gminy. W dniach 15 i 16 lipca 2021r. ARiMR organizuje webinarium dla rolników i mieszkańców Gminy poświecone istotnym tematom z zakresu działalności ARiMR, KOWR, NFOŚiGW oraz KRUS.

W dniach 15-07(czwartek) i 16-07 (piątek) od godziny 11:00 na platformie internetowej TEAMS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Rolników i mieszkańców gminy na internetowe Webinarium poświęcone zasadom ubiegania się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" - nabór trwa do 19 sierpnia. Będą tam omawiane również zagadnienia z zakresu działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele tych instytucji omówią bieżące działania skierowane do rolników.

Link do połączenia zostanie opublikowany na n stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym 75 75 39653 Mirosław Ludorowski lub naszym Oddziałem Regionalnym – z Panią Justyną Borysewicz pod numerem tel.: 71-364-71-18

FB Agnieszka Soin Dolnośląski 1200 900

 

Uwaga rolnicy. Rozpoczyna się III edycja ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży - Rolnik Liderem Bezpieczeństwa

KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje III edycję ogólnopolskiego konkursu dla Młodzieży: „ Moja wizja Zero-Rolnik liderem bezpieczeństwa”,
Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie: więcej

Plakat konkurs Moja Wizja Zero druk 11

Zagrożenie wystąpieniem grypy ptaków

Inspektorat Weterynarii przypomina posiadaczom drobiu, że zagrożenie wystąpieniem grypy ptaków nie ustąpiło całkowicie. Wobec powyższego Inspektor Weterynarii apeluje do posiadaczy drobiu, aby rygorystycznie przestrzegali zasad bioasekuracji w celu ochrony utrzymywanego drobiu przed dzikim ptactwem.
Dla ułatwienia zrozumienia zasad bioasekuracji prezentujemy ulotki informacyjne przygotowane przez służby weterynaryjne.

Zasady ochrony - pobierz
Informacja dla hodowców drobiu - pobierz
Apel do hodowców drobiu - pobierz

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.
25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dofinansowanie w tym przypadku mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

• zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
• rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
• ziemniak.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Więcej informacji o pomocy dotyczącej materiału siewnego: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html
Natomiast 30 czerwca to ostatni dzień, w którym o wsparcie mogą starać się osoby, które w swoich gospodarstwach poniosły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Z takiej pomocy może skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny. Aby ubiegać się o pomoc, wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Wysokość pomocy, którą może otrzymać rolnik wynosi od 500 zł/ha do 1200 zł/ha i zależy od poziomu strat, rodzaju klęski oraz rodzaju upraw. Wsparcie ma charakter pomocy publicznej.
Więcej informacji o pomocy klęskowej: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-w-2020-r-poniesli-straty-w-uprawach-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi.html
Również 30 czerwca upływa termin składnia wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Więcej informacji o pomocy dla pszczelarzy: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html
Wnioski o udzielenie pomocy w ramach trzech opisanych naborów należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać polecona przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Potencjalne zagrożenia podczas pracy ze zwierzętami

Zasady bezpiecznej obsługi zwierząt przez rolnika są często lekceważone, a możliwości wystąpienia wypadku wynikającego z pracy ze zwierzętami są minimalizowane. W ciągu roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków z obsługą zwierząt. W gospodarstwie rolnym prowadzącym produkcję zwierzęcą, duże niebezpieczeństwo stanowią zwierzęta hodowane.

Obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby dorosłe, zdrowe, odpowiednio przeszkolone, o łagodnym usposobieniu, lubiące pracę ze zwierzętami. Ważne jest, aby nie uczestniczyły one w wykonywaniu bolesnych zabiegów weterynaryjnych. Wszystkie bolesne, denerwujące zwierzę zabiegi, należy wykonywać przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa np. poskromów ograniczających gwałtowne ruchy zwierzęcia. Zwierząt nie wolno straszyć, drażnić oraz wykonywać w ich pobliżu gwałtownych ruchów. Może to doprowadzić do nieprzewidzianych reakcji zwierząt oraz agresji skierowanej przeciwko człowiekowi. Zabiegi pielęgnacyjne racic lub kopyt, powinno przeprowadzać się po unieruchomieniu kończyny zwierzęcia. Niedopuszczalne jest podchodzenie do zwierząt w sposób niezauważalny oraz wykonywanie nagłych ruchów, a także wydawanie dźwięków mogących niepokoić zwierzęta. Zabronione jest palenie tytoniu oraz obsługa zwierząt w stanie nietrzeźwym lub złego samopoczucia.

Przy obsłudze buhajów powinno się zachować następujące środki ostrożności:
- buhaje powyżej 1 roku życia powinny być prowadzone za pomocą tyczki, o długości co najmniej 140 cm, przymocowanej do pierścienia nosowego (tyczkę należy zapinać w czasie przebywania buhaja w boksie!!!!),
- buhaje poniżej 1 roku życia powinny być prowadzone na uwięzie, w obecności drugiej osoby,
- dla zwiększenia bezpieczeństwa należy na głowę buhaja nałożyć na stałe mocny, skórzany kantar.

Niedopuszczalny jest wypas buhajów nieuwiązanych oraz w pobliżu krów. Prowadząc krowy na pastwisko należy używać łańcuchów, linek, które w razie szarpnięcia przez zwierzę nie spowodują urazów rąk. Pracownicy wykonujący prace przy obsłudze bydła lub koni powinni używać obuwia ochronnego, zabezpieczającego stopy przed urazami. Do konia należy zawsze podchodzić od strony łba dodatkowo głośno mówiąc.

W pomieszczeniach inwentarskich:

-powierzchnia podłogi korytarza powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca poślizg,
- szerokość korytarza powinna umożliwiać stosowanie urządzeń technicznych do dowozu i dozowania pasz, zapewniać łatwy i bezpieczny dostęp do zwierząt oraz bezpieczne wykonywanie czynności związanych z ich obsługą,
- narzędzia ostre, nieużywane w danej chwili powinny być ułożone i znajdować się w miejscu przeznaczonym do ich składowania,
- kanały odprowadzające ścieki i gnojowicę powinny być odpowiednio zabezpieczone,
- drzwi powinny być otwierane na zewnątrz,
- niedopuszczalne jest umieszczanie progów w drzwiach pomieszczeń inwentarskich
- na zapleczu pomieszczeń inwentarskich powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy dla pracowników, a także apteczka pierwszej pomocy dla zwierząt
- posiłki powinny być spożywane w wydzielonym pomieszczeniu, po uprzednim umyciu rąk i twarzy.

Aby uchronić się przed chorobami odzwierzęcymi, należy:

- używać odzieży przeznaczonej wyłącznie do tego celu - w przypadku podejrzenia choroby zwierzęcia przenoszonej na ludzi, dodatkowo należy zastosować środki chroniące górne drogi oddechowe, rękawice gumowe, buty gumowe,
- wszelkie skaleczenia, otarcia należy bezwzględnie odkazić, a w razie konieczności założyć opatrunek,
- niedopuszczalne jest korzystanie w gospodarstwie domowym z naczyń służących do pojenia, karmienia zwierząt,

- osoby pracujące przy obsłudze zwierząt, powinny posiadać szczepienie ochronne przeciw tężcowi,
- zwierzęta chore na choroby przenoszące się na ludzi, należy odizolować od reszty stada, produkty spożywać wyłącznie po poddaniu obróbce termicznej(!)

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor
PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło:
blog fmcargo, www.krus.gov.pl, PIP-broszury prewencyjne

Choroba zawodowa rolników - Bolerioza

Życie na wsi i praca w gospodarstwie rolnym zwiększają narażenie każdego człowieka na kontakt z kleszczami, które choć są niewielkie przenoszą wiele groźnych chorób. Wśród rolników najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza. W rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie borelioza to najczęściej występująca choroba zawodowa.

Choroba zawodowa rolników to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy (Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 12).

W większości z nas, kleszcze kojarzą się z lasami, ale niestety spotykamy je niemal wszędzie: na łąkach, pastwiskach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach, a nawet na trawnikach w miastach i na wsi. Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcze dotyczy praktycznie całego kraju. Aktywność kleszczy występuje między majem a listopadem, a najwięcej zachorowań notuje się w czasie żerowania nimf – od maja do sierpnia.

Bolerioza to groźna choroba zakaźna atakująca wiele narządów. Jest obecnie najczęściej stwierdzaną chorobą odkleszczową. Na człowieka i zwierzęta przenoszą je kleszcze, w których układzie pokarmowym bytują krętki wywołujące boleriozę. Istnieje podejrzenie, że krętki wywołujące boreliozę mogą być przenoszone także przez owady, m. in. gryzące muchy, komary, pchły. Krętki boreliozy atakują układ nerwowy (penetrują płyn mózgowo – rdzeniowy, mózg i opony mózgowo –rdzeniowe), krótko po zakażeniu, wpływając na zachowanie osoby zakażonej. Borelioza bywa więc mylona z wieloma chorobami np. chorobami psychicznymi, nerwicą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, wadami serca, stwardnieniem rozsianym czy chorobą Alzheimera.


Pamiętaj – jeśli podejrzewasz u siebie ugryzienie przez kleszcza, zaobserwowałeś np. rumień wędrujący, koniecznie powiedz o tym swojemu lekarzowi!

Aby zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcze:

- możliwie szczelnie okrywaj ciało (koszula z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, kryte buty, wysokie skarpety – nie muszą być grube, żeby skutecznie ochronić, wskazane jest także nakrycie głowy); o odpowiedni strój zadbaj zwłaszcza podczas prac polowych, pracy w lesie, zbierania owoców runa leśnego;
- nie siadaj bezpośrednio na trawie, na zwalonych drzewach;
- unikaj spacerów w wysokiej trawie, zaroślach – wybieraj przetarte ścieżki;
- zachowaj szczególną ostrożność na terenach masowego występowania kleszczy i w sezonie ich wzmożonej aktywności;
- stosuj środki odstraszające kleszcze – zawsze zgodnie z instrukcją producenta;
- uważnie sprawdzaj ciało swoje i swoich dzieci po powrocie do domu.

Jeśli mimo stosowania odpowiedniej odzieży i środków odstraszających znajdziemy kleszcza wbitego w skórę, należy go prawidłowo i szybko usunąć. Oto kilka prostych zasad:
- jeśli kleszcz wbił się w trudno dostępnym miejscu, poproś o pomoc drugą osobę,
- uchwyć kleszcza pęsetą lub specjalnym przyrządem do usuwania kleszczy; można też podważyć kleszcza sterylną igłą,
- złap kleszcza tuż przy skórze możliwie najbliżej główki, pociągnij lekko, ale zdecydowanie i prostopadle do skóry, wyciągając kleszcza,
- dokładnie obejrzyj wyciągniętego pasożyta, sprawdzając, czy nie został rozerwany (ma główkę i odnóża),
- zgnieć kleszcza, wyrzuć go i dokładnie umyj ręce, przemyj miejsce po ukąszeniu środkiem dezynfekującym (np. spirytusem),
- przez kilka dni obserwuj czy nie pojawiają się niepokojące objawy (opuchlizna, rumień).

Kilka zasad jak nie należy postępować:
- nie smaruj kleszcza tłuszczem, masłem, benzyną czy jakąkolwiek inną substancją (kleszcz oddycha tchawkami położonymi na odwłoku – ich zatkanie powoduje, że pajęczak się dusi i wymiotuje wprost do wnętrza ciała),
- nie przypalaj kleszcza, nie podrażniaj go,
- nie łap kleszcza w najgrubszym miejscu, za odwłok (może to spowodować oderwanie odwłoka i pozostawienie w skórze główki),
- nie wykręcaj, nie szarp na boki.

Jeśli istnieje podejrzenie że kleszcz nie został usunięty w całości lub po usunięciu występują jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obserwacja organizmu, ponieważ początkowe objawy boleriozy u ludzi mylone są często ze stanami grypopodobnymi. Charakterystycznym objawem zakażenia boleriozą jest rumień, który może pojawić się na skórze u części osób.

Podejrzenie choroby zawodowej rolnika, należy zgłosić do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Inspektor wszczyna postępowanie, którego głównym elementem jest skierowanie rolnika do jednostki orzeczniczej na badania. Badanie jest podstawą do wystawienia orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Państwowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
Prawomocna decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą od ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor PT KRUS
w Jeleniej Górze

Źródło:
www.krus.gov.pl

 

UWAGA ROLNICY

Wiceminister, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Poseł na Sejm Agnieszka Soin oraz Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR zapraszają rolników na bezpłatny WEBINAR informacyjny pt. „ DOTACJE DLA ROLNICTWA”.


WEBINAR odbędzie się w dniu 06 czerwca 2022r. o godz. 11:00
Aby wziąć udział kliknij poniższy link https:/www.gov.pl/web/arimr/webinar


WEBINAR rozpocznie się o godz. 11:00 i zakończy ok. godz. 13:30. Eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY opowiedzą podczas niego o bieżących działaniach skierowanych do rolników i mieszkańców wsi.

Uwaga Rolnicy

Zmianie uległ ostateczny termin składania wniosków o płatności do ARiMR na rok 2021

fb

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną edycję konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIX OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w kategorii: gospodarstwa indywidualne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS. Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa. Kolejnym warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 22 kwietnia 2022 r. Formularza zgłoszeniowego.

Plakat

Regulamin

Bezplatne wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zachęca gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego do skorzystania z bezplatnego wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania działalności poprzez zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu obrotowego lub inwestycyjnego oraz zwrot części lub całości kosztu odsetek od zaciągniętego kredytu obrotowego objętego gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych. pobierz

Prośba do rolników o dobrowolne i anonimowe wypełnienie ankiety w. projektu Radykalne uproszczenia dla rolników

W ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do rolników z prośbą o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą wprowadzić radykalne uproszczenia dla rolników oraz ułatwienia dla małych średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

pobierz

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.
Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.
Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:
• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł;
• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.
Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

Rolniku! Uważaj na kleszczowe zapalenie mózgu.

Od początku wiosny do późnej jesieni w parkach, lasach, na łąkach i użytkach zielonych można spotkać pajęczaków z rodziny kleszczowatych. Z każdym rokiem w Polsce rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. To druga obok boreliozy groźna choroba przenoszona przez te pajęczaki. Najbardziej zagrożoną grupą zawodową są rolnicy.

Przystępując do prac polowych lub spędzając czas w lesie i na łące, należy się odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym ukąszeniem ze strony kleszczy. Właściwe ubranie, czyli długi rękaw, długie spodnie oraz najlepiej buty z cholewą, zmniejszają, ale niestety nie eliminują prawdopodobieństwa ukąszenia przez kleszcza.

Wbrew wielu obiegowym opiniom kleszcze nie żyją w koronach drzew i nie zeskakują na nas, gdy przechodzimy pod drzewami. Aby spotkać żywiciela, pajęczaki wspinają się na wysokie trawy i krzaki i spokojnie czyhają aż pojawimy się w pobliżu. Na kontakt z nimi jesteśmy narażeni ocierając się o liście lub chodząc wśród trawy i poszycia leśnego, jak również podczas prac polowych.

Czym w takim razie jest kleszczowe zapalenie mózgu? To ciężka i ostra w przebiegu choroba ośrodkowego układu nerwowego. Zachorować może każdy bez względu na wiek, kto miał kontakt z nosicielem wirusa. Wirus przekazywany jest już w kilka minut po ukąszenia przez zakażonego kleszcza, dlatego tak ważne jest każdorazowe sprawdzanie odzieży oraz oględziny ciała, zwłaszcza w miejscach, gdzie skóra jest delikatna. Jeśli mamy możliwość, najlepiej wziąć także prysznic, gdyż silny masaż gąbką pomaga zlikwidować pasożyty z ciała. Większość ludzi zakażonych wirusem kleszczowego zapalenia mózgu zwalcza infekcję bezobjawowo, u części od 30 proc. do 50 proc. mogą pojawić się objawy grypopodobne od 1 do 8 dni po ukąszeniu, większość osób zdrowieje całkowicie. Niemniej u małego odsetka osób (1/3 przypadków klinicznych) wirus zakaża ośrodkowy układ nerwowy i prowadzi do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
Co jeszcze jest ważne? Nawet jeśli choroba minęła bez widocznych skutków, to zakażając głębokie struktury mózgu, wirus może spowodować późniejsze zmiany w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.
Powikłaniami powirusowymi mogą być:

  • Porażenia i niedowłady nerwów czaszkowych i obwodowych (35-59%),
  • Uporczywe bóle głowy,
  • Zaniki mięśni pasa barkowego,
  • Zaburzenia świadomości, koncentracji, pamięci i snu,
  • Uszkodzenie móżdżku,
  • Depresja,
  • Zgon.

Zachorowanie na KZM może wyłączyć rolnika z pracy zawodowej i aktywności fizycznej na długi czas, a powikłania mogą wymagać wielomiesięcznej rehabilitacji, która niestety nie zawsze pozwała wrócić do pełni sił. W Polsce zaleca się szczepienia przeciw KZM jako skuteczną formę zapobiegania tej ciężkiej i groźnej chorobie.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło:
www.krus.gov.pl
www.kleszcze.info.pl
farmer.pl

Rolnik w nowej perspektywie

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Rolnik w nowej perspektywie”.
Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027
Zachęcamy do wzięcia w nim udziału. - pobierz

KONKURS projekt 3