Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

więcej

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr LVII/1201/23 Z dnia 13 lipca 2023 roku.

pobierz

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W SPRAWIE DOKONYWANIA KOREKT W DEKLARACJACH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOSCI BUDYNKÓW.

pobierz

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacja Programu ochrony powietrza" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

pobierz

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”

Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują „łapać oddech”. A to w związku z problem zanieczyszczenia powietrza.
Świadomość negatywnych skutków spalania odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, w piecach czy przydomowych kotłowniach jest bowiem w społeczeństwie ciągle bardzo niska.
Jak walczyć z tymi negatywnymi praktykami?

Zachęcamy do włączenia się w kampanię informacyjną, którą od kilku lat prowadzi Plastics Europe Polska, pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”.
Cel? Uświadomienie lokalnej społeczności, że - spalając plastik - nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu.

W ramach kampanii przygotowane zostały gotowe materiały (plakaty, spot, informacje), które mogą Państwo bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród mieszkańców gminy.

Więcej informacji oraz bezpłatne materiały można znaleźć na: www

Link do spotu na YouTube: www

informacja prasowa - pobierz