Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr LVII/1201/23 Z dnia 13 lipca 2023 roku.

pobierz

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W SPRAWIE DOKONYWANIA KOREKT W DEKLARACJACH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOSCI BUDYNKÓW.

pobierz

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacja Programu ochrony powietrza" przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego

pobierz

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”

Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują „łapać oddech”. A to w związku z problem zanieczyszczenia powietrza.
Świadomość negatywnych skutków spalania odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, w piecach czy przydomowych kotłowniach jest bowiem w społeczeństwie ciągle bardzo niska.
Jak walczyć z tymi negatywnymi praktykami?

Zachęcamy do włączenia się w kampanię informacyjną, którą od kilku lat prowadzi Plastics Europe Polska, pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”.
Cel? Uświadomienie lokalnej społeczności, że - spalając plastik - nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu.

W ramach kampanii przygotowane zostały gotowe materiały (plakaty, spot, informacje), które mogą Państwo bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród mieszkańców gminy.

Więcej informacji oraz bezpłatne materiały można znaleźć na: www

Link do spotu na YouTube: www

informacja prasowa - pobierz

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

Informujemy, że w październiku 2021r. został uruchomiony program „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”

Program skierowany jest do:
- osób fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych,
- wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.
Program prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dane o programie dostępne są na stronie internetowej:

https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/konkursynabory/o_318,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-poprawa-jakosci-powietrza-poprzez-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-wielorodzinnych-pilotaz-na-terenie-wojewodztwa-dolnoslaskiego

https://www.czystepowietrze.gov.pl/woj-dolnoslaskie-2021/

więcej