Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bezplatne wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zachęca gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego do skorzystania z bezplatnego wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania działalności poprzez zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu obrotowego lub inwestycyjnego oraz zwrot części lub całości kosztu odsetek od zaciągniętego kredytu obrotowego objętego gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych. pobierz