Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Jeżowie Sudeckim na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa inwestycji:
Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Jeżowie Sudeckim na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Zakres prowadzonych prac:
1. Prace budowlane polegające na wykonaniu nowych instalacji wewnętrznych: grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej; nowych tynków z powłokami malarskimi, podłogi na gruncie wraz z ociepleniem, izolacji ścian fundamentowych wraz z opaską drenażową wokół budynku, szybu windowego wraz z montażem windy, kompleksowe wykończenie i wyposażenie sanitariatów, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych i sali spotkań. Budynek zaadaptowano na potrzeby działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Wykonanie nowej elewacji i wymiana stolarki okienno – drzwiowej.

Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- wartość inwestycji: 4.921.716,46 zł
- wysokość dofinansowania: 4.182.000,00 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 2022-07-07r.
Zakończenie realizacji: 2023-11-27r.

2024 01 05a

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

ue9Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielone Wzgórze w Dziwiszowie” zrealizowano z udziałem środków w formie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustanowionego ustawą z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Jeżów Sudecki pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 764.134,80 zł. Całość zadania opiewa na kwotę 2 052 347,22 zł.
W ramach zadania zostały wykonane dwa odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym: o długości 450 m na dz. nr 118/2 oraz 124 m na dz. nr 115. W ramach inwestycji został również wykonany odcinek stanowiący łącznik między dwoma ww. odcinkami dróg.
Termin rozpoczęcia prac: 01 września 2022r.
Termin zakończenia inwestycji: 25 kwietnia 2023r.

xdf

Przygotowała:
Joanna Lochert

BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. POLNA, JEŻÓW SUDECKI

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis:
Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz z przebudową istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w obrębie skrzyżowania z ul. Leszczynową w Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Zakres prowadzonych prac:
1. Demontaż istniejącego oznakowania wraz z demontażem wyniesionego przejścia dla pieszych.
2. Montaż oznakowania drogowego: znaki aktywne, wyspowe progi zwalniające, znaki drogowe.
3. Wykonanie oznakowania poziomego.
4. Doświetlenie przejść dla pieszych.
5. Wykonanie poszerzenia chodnika z montażem barier ochronnych.
Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 159 654,00 zł
- wysokość dofinansowania: 116 119,20 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 05.11.2021 r.
Zakończenie realizacji: 11.04.2022r.

ul. Polna tablica

Budowa świetlicy wraz z kompleksem rekreacyjno - sportowym w Janówku.

Nazwa inwestycji:
Budowa świetlicy wraz z kompleksem rekreacyjno - sportowym w Janówku.
Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakres prowadzonych prac:
1. Budowa jednokondygnacyjnego budynku Świetlicy Wiejskiej o powierzchni użytkowej 199,78 m2 wraz z kompleksowym wykonaniem instalacji wewnętrznych (grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej), kompleksowym wykończeniem i wyposażeniem pomiesz-czeń, zagospodarowaniem oraz ogrodzeniem terenów zewnętrznych.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40m.
3. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- wartość inwestycji 3.100.000,00 zł:
- wysokość dofinansowania: 2.700.00,00 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 2022-06-23r.
Zakończenie realizacji: 2023-10-23r.

2024 01 05

PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. KRĘTA, JEŻÓW SUDECKI

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis:
Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Krętej w okolicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Zakres prowadzonych prac:
1. Montaż oznakowania drogowego: znaki aktywne, wyspowe progi zwalniające, znaki drogowe.
2. Wykonanie oznakowania poziomego wykończenie krawędzi chodników matami z guzkami.
3. Doświetlenie przejść dla pieszych.
Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 157 194,00 zł
- wysokość dofinansowania: 92 158,40 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 05.11.2021 r.
Zakończenie realizacji: 31.03.2022r.

ul. Kręta tablica

BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGÓW W JEŻOWIE SUDECKIM – ETAP III

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opis:

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na obszarze Jeżowa Sudeckiego w rejonie ulic: Graniczna, Łąkowa, Kwiatowa, Podmiejska, Zielna, Chabrowa, Gajowa, która ma umożliwić zorganizowanie zaopatrzenia w wodę z istniejącego ujęcia oraz umożliwić zorganizowanie odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Główny cel projektu:

- zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

Planowane efekty :
1. Stworzenie oraz zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.
2. Poprawa jakości wody pitnej.
3. Polepszenie jakości życia na terenie objętym projektem, wynikające z podniesienia jakości wód podziemnych i redukcji skażenia gleb (likwidacja szamb), a co za tym idzie podniesie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.
4. Ograniczenie skutków występowania klęski żywiołowej – suszy, poprzez zapewnienie dostępu do wody pitnej.

Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 6 248 400,00 zł
- wysokość dofinansowania: 1 673 224,00 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 07.09.2020 r.
Planowane zakończenie realizacji: 31.11.2021r.

la

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała zewnętrzne środki pomocowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycyjnych zadań gminnych w latach 2022-2025.

EDYCJA 1/2021
Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 6.737.500,00 zł na dofinansowanie dwóch inwestycyjnych projektów gminnych, tj.:

1. Budowa świetlicy wraz z kompleksem rekreacyjno sportowym w Janówku
Wysokość przyznanych środków: 2.700.000,00 zł.

2. Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Jeżowie Sudeckim na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wysokość przyznanych środków: 4.182.000,00 zł.

EDYCJA 2/2021
Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 9.545.677,00 zł na dofinansowanie dwóch inwestycyjnych projektów gminnych, tj.:

3. Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim - Etap IV
Wysokość przyznanych środków: 4.890.677,00 zł

4. Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie
Wysokość przyznanych środków: 4.655.000,00 zł

EDYCJA 3 PGR/2021
Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 2.850.000,00 zł na dofinansowanie inwestycyjnego projektu gminnego, tj.:
5. Budowa ulic: Kaczawskiej, Leśnej i Wrzosowej w Dziwiszowie
Wysokość przyznanych środków: 2.850.000,00 zł.

EDYCJA 6 PGR/2023
Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 2.500.000,00 zł na dofinansowanie inwestycyjnego projektu gminnego, tj.:
6. Przebudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim
Wysokość przyznanych środków: 2.500.000,00 zł.

EDYCJA 8/2023
Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 8.500.000,00 zł na dofinansowanie inwestycyjnego projektu gminnego, tj.:
7. Budowa wodociągów i kanalizacji w Jeżowie Sudeckim - Etap VI
Wysokość przyznanych środków: 8.500.000,00 zł.

EDYCJA 9RP/2023

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 699.200,00 zł na dofinansowanie inwestycyjnego projektu gminnego, tj.:
8. Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Jeżów Sudecki
Wysokość przyznanych środków: 699.200,00 zł.

3