Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną edycję konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIX OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w kategorii: gospodarstwa indywidualne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS. Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa. Kolejnym warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w terminie do 22 kwietnia 2022 r. Formularza zgłoszeniowego.

Plakat

Regulamin