Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

ue9Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielone Wzgórze w Dziwiszowie” zrealizowano z udziałem środków w formie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustanowionego ustawą z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Jeżów Sudecki pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 764.134,80 zł. Całość zadania opiewa na kwotę 2 052 347,22 zł.
W ramach zadania zostały wykonane dwa odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym: o długości 450 m na dz. nr 118/2 oraz 124 m na dz. nr 115. W ramach inwestycji został również wykonany odcinek stanowiący łącznik między dwoma ww. odcinkami dróg.
Termin rozpoczęcia prac: 01 września 2022r.
Termin zakończenia inwestycji: 25 kwietnia 2023r.

xdf

Przygotowała:
Joanna Lochert