Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

ue9

Informujemy o obecnie trwających pracach nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Dziwiszów. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielone Wzgórze w Dziwiszowie” realizowane jest z udziałem środków w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustanowionego ustawą z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Gminie Jeżów Sudecki zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 764.134,80 zł płatne w dwóch transzach: 575.640,00 zł w roku 2022 oraz 188.494,80 zł w roku 2023. Całość zadania opiewa na kwotę 2.048.985,88 zł w tym 1.816.356,20 zł w ramach kosztów kwalifikowanych.
W ramach zadania zostaną wykonane dwa odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym: o długości 450 m na dz. nr 118/2 oraz 124 m na dz. nr 115. W ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wykonany odcinek drogi stanowiący łącznik między dwoma ww. odcinkami dróg zlokalizowany na dz. nr 112.

Przygotowała:
Joanna Lochert