Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała zewnętrzne środki pomocowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycyjnych zadań gminnych w latach 2022-2024.

EDYCJA 1

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 6.882.000,00 zł na dofinansowanie dwóch inwestycyjnych projektów gminnych, tj.:

1. Budowa świetlicy wraz z kompleksem rekreacyjno sportowym w Janówku
Wysokość przyznanych środków: 2.700.000,00 zł.

2. Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Jeżowie Sudeckim na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wysokość przyznanych środków: 4.182.000,00 zł.

EDYCJA 2

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 9.545.677,00 zł na dofinansowanie dwóch inwestycyjnych projektów gminnych, tj.:

3. Budowa kanalizacji i wodociągów w Jeżowie Sudeckim - Etap IV
Wysokość przyznanych środków: 4.890.677,00 zł

4. Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie
Wysokość przyznanych środków: 4.655.000,00 zł

EDYCJA 3 – PGR

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała kwotę 2.850.000,00 zł na dofinansowanie inwestycyjnego projektu gminnego, tj.:

5. Budowa ulic: Kaczawskiej, Leśnej i Wrzosowej w Dziwiszowie
Wysokość przyznanych środków: 2.850.000,00 zł.

3