Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGÓW W JEŻOWIE SUDECKIM – ETAP III

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opis:

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na obszarze Jeżowa Sudeckiego w rejonie ulic: Graniczna, Łąkowa, Kwiatowa, Podmiejska, Zielna, Chabrowa, Gajowa, która ma umożliwić zorganizowanie zaopatrzenia w wodę z istniejącego ujęcia oraz umożliwić zorganizowanie odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Główny cel projektu:

- zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

Planowane efekty :
1. Stworzenie oraz zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.
2. Poprawa jakości wody pitnej.
3. Polepszenie jakości życia na terenie objętym projektem, wynikające z podniesienia jakości wód podziemnych i redukcji skażenia gleb (likwidacja szamb), a co za tym idzie podniesie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.
4. Ograniczenie skutków występowania klęski żywiołowej – suszy, poprzez zapewnienie dostępu do wody pitnej.

Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 6 248 400,00 zł
- wysokość dofinansowania: 1 673 224,00 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 07.09.2020 r.
Planowane zakończenie realizacji: 31.11.2021r.

la