Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. KRĘTA, JEŻÓW SUDECKI

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis:
Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Krętej w okolicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Zakres prowadzonych prac:
1. Montaż oznakowania drogowego: znaki aktywne, wyspowe progi zwalniające, znaki drogowe.
2. Wykonanie oznakowania poziomego wykończenie krawędzi chodników matami z guzkami.
3. Doświetlenie przejść dla pieszych.
Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 157 194,00 zł
- wysokość dofinansowania: 92 158,40 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 05.11.2021 r.
Zakończenie realizacji: 31.03.2022r.

ul. Kręta tablica