Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informacja o odpadach

Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim informuje, że mieszkańcom Dziwiszowa dostarczane są brązowe pojemniki na bioodpady.
Pojemniki dostarcza firma „COM-D” Sp. z o.o.
Prosimy umożliwić przekazanie pojemników oraz potwierdzić ich odbiór.