Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szanowni państwo, mieszkańcy terenów wiejskich Dolnego Śląska

Webinar pod patronatem:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Henryka Kowalczyka
- Poseł na Sejm RP pani Agnieszki Soin

Webinar odbędzie się w dniu: 1 lutego 2023 r. o godz. 11.00.
Tematy poruszane podczas wydarzenia :
ARiMR
- Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika)
- Rozwój małych gospodarstw
- Premie dla młodych rolników
- Zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji zwierząt – nowa ustawa o systemie IRZ
- Ekoschematy 2023 - m.in. ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin”
- System AMS
KRUS
- Korzystne zmiany w ustawie (m.in. w turnusach regeneracyjnych dla opiekunów i rehabilitacyjnych dla „rolników-emerytów” w CRR, które ruszyły 1 tycznia 2023 r.)
- Korzystanie z portalu eKRUS
- Działania prewencyjne KRUS - przygotowanie do jubileuszowej 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
- Zapowiadane na marzec 2023 r. zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych
KOWR
- Pozwolenia na przywóz/wywóz w handlu zagranicznym z krajami pozaunijnymi
- Monitorowanie rynku konopi włóknistych
- Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- Energia dla wsi
GRUPA AZOTY
- Wiosenne nawożenie roślin azotem

Jak wziąć udział w Webinarium ? To proste:

Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr/webinar

W dniu Webinaru na naszej stronie pojawią się linki kierujące bezpośrednio do wydarzenia
W webinarium można wziąć udział poprzez aplikację MS TEAMS lub przeglądarkę internetową na komputerze lub telefonie komórkowym.
Dziękujemy za pomoc i wsparcie w dotarciu z informacją do jak największej liczby osób związanych z rolnictwem oraz wszelkich zainteresowanych.

UDZIAŁ W WEBINARIUM MOŻNA WZIĄĆ TAKŻE W BIURACH POWIATOWYCH ARIMR!

plakat A4 poziom 01.02