Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl/ funkcjonuje oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Aplikacja umożliwia założenie i prowadzenie książki, wprowadzenie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Obecnie książkę obiektu można prowadzić w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez wspomnianą aplikację.
Jak zapowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w dalszej perspektywie, prowadzenie książki obiektu budowlanego w aplikacji będzie obligatoryjne i niemożliwym stanie się jej prowadzenie w formie papierowej. Aplikacja c-KOB obsługiwana jest poprzez przeglądarkę internetową.

Wszelkie informacje nt. c-KOB znajdą Państwo na poniższych stronach:
http://www.gunb.gov.pl/strona/c-kob
https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB

Książkę obiektu budowlanego prowadzi się m. in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, usługowych. Obowiązek jej prowadzenia nie obejmuje budynków: mieszkalnych jednorodzinnych,
garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej, obiektów budowlanych: budownictwa zagrodowego i letniskowego, wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych. Książkę prowadzi się dla każdego budynku lub obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt budowlany jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Obowiązek założenia i prowadzenia książki obiektu budowlanego ciąży na właścicielu lub zarządcy obiektu. Wpisy w książce dokonuje właściciel lub zarządca obiektu budowlanego albo osoba przez nich upoważniona. Książka powinna być prowadzona przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego.

Przygotowała:
Joanna Lochert