Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Spotkanie Seniorów w Dziwiszowie

Dnia 10 września br., odbyło się „Spotkanie Seniorów”. Bardzo licznie w sali Domu Ludowego w Dziwiszowie stawili się Seniorzy, aby wspólnie z partnerami radować się ze swojego święta. Wszystkich gości powitali Wójt Gminy – Edward Dudek, Radny Kazimierz Lewaszkiewicz, ks. Proboszcz Tomasz Tytera oraz Sołtys wsi Dziwiszów – pani Ilona Sadowska.
Po powitaniu nastąpiła uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Krystynie i Ryszardowi Gogojewiczom. Jubilaci otrzymali pamiątkową tabliczkę, kosz ze słodkościami oraz kwiaty. Po tej uroczystości organizatorzy zaserwowali seniorom ciepły posiłek. Po posiłku delegacja wybrała się do p. Heleny Farbotko, najstarszej mieszkanki Dziwiszowa, która w marcu br. obchodziła swoje 99 urodziny. Szanowna Jubilatka otrzymała kwiaty i słodki upominek. Wizyta była dla wszystkich bardzo dużym przeżyciem i zapowiedzią w przyszłym roku obchodów 100 urodzin. W sali Domu Ludowego Zespół Dziwiszowianki zaprezentował swój repertuar, a w dalszej części JD (disk jokey) zabawiał wszystkich seniorów, którzy bawili się do późnych godzin wieczornych. Podczas spotkań seniorzy mogą spotkać się, porozmawiać, potańczyć i pośpiewać.
Serdeczne podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację Dnia Seniora.

Redakcja