Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Jeżów Sudecki zawiadamia, że zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2021/2022 wykonuje firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Sp. z o.o. Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 1b - 75 64-22-912, 75 64-22-101/102.

Drogi Powiatowe
Utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się Wydział Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze. Są to drogi:
- nr 2491D Jeżów Sudecki – Strzyżowiec,
- nr 2763D Siedlęcin-Wrzeszczyn,
- nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica,
- nr 2508D Strzyżowiec – Rząśnik,
- nr 2646D Siedlęcin – Płoszczyna,
- nr 2727D Jeżów Sudecki – „Góra Szybowcowa”,
- nr 2729D Płoszczyna – Dziwiszów,
- nr 2751D Janówek – Chrośnica,
- nr 2521D Nielestno – Czernica,
- nr 2648D Maciejowa – Dziwiszów.

O trudnościach na drogach powiatowych należy informować – PKS „TOUR” Sp. z o.o. - Pan Piotr Jonca Tel. 663-136-020, lub całodobowo od poniedziałku do niedzieli: 75 64-73-108 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.

Drogi gminne
Zimowe utrzymanie dróg gminnych wykonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 1b - 75 64-22-912, 75 64-22-101/102.
Osobą odpowiedzialną w Przedsiębiorstwie PKS „TOUR” Jelenia Góra za utrzymanie dróg gminnych jest:
 Pan Piotr Jonca tel. kom. 663 136 020

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki są:
 Zastępca Wójta Gminy Jeżów Sudecki - Małgorzata Poznańska
tel. nr 757-132-254 -255 -257 wew. 133, tel. kom. 784 990 398,
e-mail: zwojt@jezowsudecki.pl, gmina@jezowsudecki.pl,

 Podinsp. ds. remontów i drogownictwa - Marlena Klimek
tel. nr 757-132-254 -255 -257 wew. 140,
e-mail: srodowisko@jezowsudecki.pl

Odśnieżanie chodników
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.).Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Jeżów Sudecki, dnia 30.11.2021r.
Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Edward Dudek
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.01.2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
( Dz. U. z 2022r. poz.149 ), w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022 r. wprowadza się wykonywanie obsługi zdalnej.

- Osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem urzędu na określoną godzinę.
- Kontakt z urzędnikiem telefonicznie lub e-mailowo.
- Wnioski, podania i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, poczty e-mail lub w godzinach pracy urzędu prosimy pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.
- Kasa Urzędu jest czynna w pon. od godz. 10:00 do 16:00 , czw. od godz. 10:00 do 14:30

Prosimy o dokonywanie płatności z tytułu podatków i innych opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA 74 1020 2124 0000 8302 0011 0015.

- Wykaz telefonów, adresów e-mail, ePUAP:
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gopsjezow@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP

Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.
Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS: tel. 757-132-254 , tel. 757-132-255 , tel. 757-132-257 , fax.757-132-255 wew. 120.
Numery na stanowiskach pracy zgodnie z komunikatem głosowym.
Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników na stronie Gminy w linku www.jezowsudecki.pl /kontakt

Za powstałe niedogodności przepraszamy,
zmiany zostają wdrożone w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Jeżów Sudecki, dnia 31.01.2022 r.
Kierownik GOPS i Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Alicja Karmelita Edward Dudek

Mikołajki w Płoszczynie

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Mikołajki to prawdopodobnie najbardziej ulubione święto dzieci na całym świecie. Według legend 6. grudnia, ubrany w czerwony płaszcz mężczyzna z Laponii przynosi wszystkim dzieciom prezenty. W Płoszczynie było to trochę wcześniej, bo w niedzielę 5 grudnia zawitał do nas Mikołaj. Zmęczony podróżą, ale jak zwykle uśmiechnięty i rozbawiony dla każdego dziecka znalazł czas.

Wszystkie dzieci miały możliwość porozmawiać z naszym zacnym gościem i otrzymały od niego prezenty. Poza tym, na naszych milusińskich czekał ogrom atrakcji: ozdabianie pierników czy robienie ozdób świątecznych. Przygotowany był również kącik kreatywny dla dzieci, ale też nie zabrakło zajęć plastycznych dla dorosłych. Pięknie zapakowane przez nich pudełka znalazły się pod naszą wspólną świetlicową choinką. Podczas gdy jedni tworzyli ozdoby, inni brali udział w licznych konkursach, zabawach ruchowych, tanecznych, quizach, zabawach z chustą KLANZA – wszystko to zorganizowane przez „Animacje dla dzieci – Klaudia.” Można też było zrobić sobie super zdjęcie w specjalnie przygotowanym przytulnym foto-miejscu z kominkiem i choinką. Po rozdaniu prezentów Panie z Rady Sołeckiej przygotowały dla dzieci ciepłą przekąskę jaką były Hot-Dogi. Impreza minęła w bardzo miłej atmosferze, przyniosła nie tylko najmłodszym ale i starszym mieszkańcom mnóstwo radości, zadowolenia i wprowadziła nas w świąteczny nastrój.

Wszyscy mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tak licznym, a może w liczniejszym gronie. Na zakończenie spotkania, podziękowaliśmy wszystkim przybyłym oraz naszej stałej płoszczyńskiej grupie osób, rodziców i dziadków, którzy zamiast siedzieć w domu i narzekać we własnych domach, chcą coś zrobić dla siebie i społeczności lokalnej, w której żyją, Dziękujemy: Państwu Miliszkiewicz, Państwu Barańskim, Leonowi Szućko, Annie Łukowskiej, Janinie Kamińskiej, Anecie Szynal, Barbarze Harasimowicz, Małgorzacie Malitowicz a także Urszuli Arasymowicz za pomoc i prowadzenie warsztatów.

Wizytę Mikołaja zorganizował Sołtys z Radą Sołecką we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, przy wsparciu środków sołeckich i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

Natomiast w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Płoszczynie chcielibyśmy nadmienić, iż tego samego dnia rozstrzygnął się organizowany już kolejny konkurs dla dzieci i dorosłych, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Wszystkie wykonane kartki i bombki bożonarodzeniowe udekorowały specjalnie wystawioną złotą choinkę wyeksponowaną podczas wizyty Mikołaja w świetlicy wiejskiej. Prace wykonane były z różnych materiałów, miały swój przekaz i przyciągały wzrok piękną kolorystyką. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i drobną nagrodę rzeczową ufundowaną ze środków własnych KGW i firmę „JeleniaPlast”. Koło Gospodyń dziękuje za zaangażowanie, czas i pomysłowość.

Janina Truchanowicz – Kamińska