Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mikołaj w Chrośnicy

Dnia 4. Grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Chrośnicy Samorząd Sołectwa po raz kolejny zorganizował spotkanie z Mikołajem. Liczna gromadka dzieci wraz z rodzicami spotkała się
z tak długo oczekiwanym specjalnym gościem.
Mikołaj przed rozdaniem paczek gawędził z dziećmi, które zabawiały gościa, swoimi opowieściami. Ten dzień był również okazją do zaśpiewania tradycyjnego „sto lat” dla solenizantki Basi, która była wśród nas. Po wręczeniu paczek nie było tak, jak zawsze, dzieci ze względu na obostrzeniami nie mogły się wspólnie pobawić tylko po wręczeniu paczek przez Mikołaja, wszyscy wrócili bezpiecznie do domów, z nadzieją, że za rok będą mogły się wspólnie pobawić się z Mikołajem.
Dziękuję za pomoc w organizacji :Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Panu Wójtowi, Państwu Łobockim, Panu Patrykowi Mazur, Pani Lucynie Krzeszowskiej i Radzie Sołeckiej.

 

Stanisława Bieniasz
Sołtys wsi