Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
URZĄD GMINY JEŻÓW SUDECKI
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 63
tel/fax 757- 132-254, -255, -257
gmina@jezowsudecki.pl

Informacja Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

W związku ze stwierdzeniem u pracowników Urzędu wirusa COVID 19 – od dnia 31 marca br. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu. Wykonywanie zadań o charakterze publicznym zostaje ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom Gminy Jeżów Sudecki.

Jednocześnie apeluję do Państwa o czasową rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw uzgodnionych telefonicznie lub e-mailowo.

Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS:
tel. 757-132-254
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gops@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP
www.gops.jezowsudecki.pl
Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.

Kasa Urzędu jest czynna: pon. od godz. 10:00 do 16:00 , śr. i czw. od godz. 10:00 do 14:30.
Więcej kontaktów do urzędników na stronie w zakładce dla mieszkańca / urząd gminy

Interesant składający osobiście pismo może je umieścić w skrzynce podawczej („urnie”) znajdującej się na parterze przy wejściu do budynku Urzędu. Jednocześnie prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu.

Jednocześnie przypominam, że Interesanci i wszystkie inne osoby, przed wejściem na teren budynku Urzędu Gminy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, a w budynku do używania maseczek zasłaniających usta i nos, zachowywania dystansu od innych osób oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników Urzędu.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i przejście na tryb on-line bardzo ułatwi nam wspólne przetrwanie tego najtrudniejszego czasu.

Życząc Państwu zdrowia, prosimy o wyrozumiałość.

Jeżów Sudecki, dnia 31.03.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Harcerze w Gminie Jeżów Sudecki

111 Drużyna Harcerska "Ignis" to nowopowstała jednostka działająca w Karkonoskim Hufcu ZHP. Ignis oznacza ogień, nasza drużyna wchodzi w skład Szczepu Harcerskiego Incendium, dla którego ognisko znaczy tradycję i przyjaźń. Druh Miłosz Raczyński, od zawsze marzył o własnej drużynie, zastanawiał się nad miejscem działania. W tak pięknej, malowniczo położonej Gminie, jak Jeżów Sudecki nie może zabraknąć harcerzy. Są tu idealne warunki dla nas, dużo lasów, boiska do gier i zabaw, piękny widok na panoramę Karkonoszy oraz przesympatyczni mieszkańcy. Chociaż założyciele 111 drużyny harcerskiej pochodzą z niedalekich miejscowości, to czują się tutaj jak u siebie w domu. Członkami naszej drużyny są uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Marzyliśmy o tym, aby właśnie tutaj „harcować” i udało się, mimo obecnie trudnej sytuacji, nie poddaliśmy się i działamy. Spotykamy się w każdy piątek o 16:30, zbiórka trwa około dwie godziny. Co robimy? Przede wszystkim wnosimy do świata więcej radości, uczymy dzieci i młodzież szacunku do innych i obcowania z przyrodą, podejmujemy się różnych tematów, uczymy przez zabawę i spędzamy czas w miłej atmosferze. Przede wszystkim stawiamy na aktywności na świeżym powietrzu. Karkonoski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego zrzesza około 400 harcerzy, którzy jeżdżą na obozy, biwaki, wycieczki, chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej.
W tym momencie widzimy się na zbiórkach przed ekranem monitora, ale mamy nadzieję, że już niedługo ruszymy pełna parą. Zapraszamy dzieci i młodzież z Jeżowa Sudeckiego do naszej drużyny. (https://www.facebook.com/111WDH/) Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, prosimy o kontakt.
Zapraszamy również na stronę Hufca Karkonoskiego http://karkonoski.zhp.pl/

Czuwaj!

Druhna Anita Krawczyk