Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Urząd w dniu 26-12-2020 będzie zamknięty

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY NR 26/2020 Z DNIA 04 SIERPNIA 2020 ROKU W SPRAWIE: ROZKŁADU CZASU PRACY URZĘDU GMINY JEŻÓW SUDECKI W 2020 ROKU -  INFORMUJĘ, ŻE ZA ŚWIĘTO W DNIU 26 GRUDNIA USTALA SIĘ DODATKOWY DZIEŃ WOLNY W CZWARTEK 24 GRUDNIA 2020 ROKU. W TYM DNIU URZĄD GMINY BĘDZIE NIECZYNNY.

Wójt Gminy
Jeżów Sudecki 07.12.2020r. /-/ Edward Dudek