Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
URZĄD GMINY JEŻÓW SUDECKI
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 63
tel/fax 757- 132-254, -255, -257
gmina@jezowsudecki.pl

OGŁOSZENIE O KONTYNUOWANIU OBSŁUGI ZDALNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021r. poz.861 ), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trosce o zdrowie mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do 05 czerwca 2021 roku kontynuuje się wykonywanie obsługi zdalnej.

- Osobiste stawiennictwo możliwe jest tylko w przypadkach konieczności wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Stanu Cywilnego lub Ewidencji Ludności.
- Kontakt z urzędnikiem telefonicznie lub e-mailowo.
- Wnioski, podania i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, poczty e-mail lub w godzinach pracy urzędu prosimy pozostawić
w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.
- Kasa GOPS czynna w dniach wypłaty świadczeń.
- Kasa Urzędu jest czynna: pon. od godz. 10:00 do 16:00 , śr. i czw. od godz. 10:00 do 14:30.

Prosimy o dokonywanie płatności z tytułu podatków i innych opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA 74 1020 2124 0000 8302 0011 0015.

- Wykaz telefonów, adresów e-mail, ePUAP:
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki

e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gops@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP

Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.
Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS: tel. 757-132-254 ,
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.

Numery na stanowiskach pracy zgodnie z komunikatem głosowym.
Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników znajduje się na stronie Gminy w linku: www.jezowsudecki.pl /kontakt

Za powstałe niedogodności przepraszamy, zmiany zostają wdrożone w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Jeżów Sudecki, dnia 10.05.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

„Tradycja w kaczawskich wioskach, jako enklawa tożsamości”

„Tradycja w kaczawskich wioskach, jako enklawa tożsamości” takim tytułem rozpoczął się w lipcu projekt realizowany w ramach programu Kultura- Interwencje 2020 przez Fundację Mazelan z Chrośnicy, a finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W projekcie uczestniczyło 6 wsi z obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego: Wrzeszczyn, Chrośnica, Rzeszówek, Wilków, Stara Kraśnica, Dobków. W każdej wsi aktywnie działają pracownie propagujące rzemiosło, tradycję i kulturę kaczawską. Ich założyciele to pasjonaci i edukatorzy, którzy stali się koordynatorami tego projektu. Posiadając wiedzę na temat obszaru, w którym działają, zbierając informację i przeprowadzając diagnozę, pragnęli tym podzielić się z szerszą grupą odbiorców. Kluczowym elementem projektu, było zaproszenie przez nich mentorów z danej dziedziny życia.

Pan Józef Michałek – ambasador kultury pasterskiej, został zaproszony przez panią Agatę Kowal-Ruschil z Kowalowych Skał. Wielogodzinne spotkanie połączone z warsztatami, wprowadziło uczestników w świat świątyń pasterskiej kultury, wielowątkowość życia owiec i pasterzy, często ocierających się o sens i filozofię życia. Pani prof. Katarzyna Schmidt-Przewoźna po raz kolejny uchyliła wątki tajemnic naturalnego farbiarstwa w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy.

Dr Witold Przewoźny z Muzeum Etnograficznego z Poznania, wraz z panem Maciejem Zawieruchą przybliżyli tajemne strony szamanów, zielarzy, szeptuch, uzdrowicieli ludowych. Wspólne dzikie gotowanie, zakończone ucztą zamknęło ten cykl warsztatów.

Architektura szachulcowa również zagościła w projekcie. Pan Mariusz Przybyła z Muzeum Etnograficznego z Wolsztyna i pan Robert Maciąg z Etno Warsztatów przedstawili zabudowę szachulcową na przykładzie budynków z naszego regionu, a co więcej wspólnie z uczestnikami stworzyli element szachulca.

Przepiękny spektakl „Nić” - opowieść z przędzy i słów. Baśnie i bajki przeplatały się wspólnymi wątkami tworząc magiczną moc. O tym wszystkim opowiedziały Agnieszka Jackowiak i Agnieszka Aiyszen Kain.
Zapach piernika zagościł podczas spotkań, a to dzięki pani Ani Jędrzejewskiej i naszej regionalnej pracowni piernika „Pierniki Martyny” prowadzonej przez Martynę Olszową-Durachtę. Temat warsztatów to poszukiwania dawnych i współczesnych tradycji piernikarskich Gór Kaczawskich.

W ramach projektu odbyły się warsztaty z rękodzieła i tradycji dla lokalnej społeczności w poszczególnych wsiach.

Stworzenie opowieści o kulturze kaczawskiej, mówiących o bogactwie dziedzictwa regionu, to możliwość nie tylko odkrywania tego bogactwa, lecz również aktywna integracja lokalnej społeczności. Taki był cel powyższego projektu. Miejmy nadzieję, że został osiągnięty.

Monika Wizła - Kubiak