Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Informacja Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie ograniczeń
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
Szanowni Państwo,
W związku ze stwierdzeniem u pracowników Urzędu wirusa COVID 19 – od dnia 31 marca br. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu. Wykonywanie zadań o charakterze publicznym zostaje ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom Gminy Jeżów Sudecki.

Jednocześnie apeluję do Państwa o czasową rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw uzgodnionych telefonicznie lub e-mailowo.

Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS:
tel. 757-132-254
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gopsjezow@wp.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP
Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.

Obsługa kasy zostaje czasowo zawieszona.

Małgorzata Poznańska Zastępca Wójta, wew. 126 zwojt@jezowsudecki.pl
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy, wew. 111 sekretarz@jezowsudecki.pl
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy, wew.129 skarbnilk@jezowsudecki.pl

Referat Planowania i Finansów

Danuta Lesik Podinsp.. d/s. księgowości, wew. 129 księgowość@jezowsudecki.pl
Danuta Godek Podinsp.. d/s. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za należności cywilnoprawne wew.141 windykacja@jezowsudecki.pl

Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Joanna Lochert Zastępca kierownika referatu, wew.141 drogi@jezowsudecki.pl
Adam Rodziewicz Podinsp. d/s. rolnictwa, geodezji i zagospodarowania przestrzennego, wew.138 geodezja@jezowsudecki.pl
Zbigniew Jurek Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym, wew.140 przetargi@jezowsudecki.pl
Marlena Klimek Podinsp. d/s. remontów i drogownictwa, wew.140 srodowisko@jezowsudecki.pl
Bogusłąw Leśniowski Podinsp. d/s. gospodarki odpadami, wew.141 odpady@jezowsudecki.pl
Joanna Rembelska Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym , wew.132 woda@jezowsudecki.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Małgorzata Gralik Podinsp. d/s. organizacyjnych i obsługi sekretariatu, wew. 111 gmina@jezowsudecki.pl
Lilia Kondycka Podinsp. d/s. ewidencji ludności i OC – pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,wew. 137 meldunki@jezowsudecki.pl
Bożena Matuszewska Podinsp. d/s. obsługi Rady Gminy, wew. 133 radagminy@jezowsudecki.pl

Interesant składający osobiście pismo może je umieścić w skrzynce podawczej („urnie”) znajdującej się na parterze
przy wejściu do budynku Urzędu. Jednocześnie prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu.

Jednocześnie przypominam, że Interesanci i wszystkie inne osoby, przed wejściem na teren budynku Urzędu Gminy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, a w budynku do używania maseczek zasłaniających usta i nos, zachowywania dystansu od innych osób oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników Urzędu.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i przejście na tryb on-line bardzo ułatwi nam wspólne przetrwanie tego najtrudniejszego czasu.

Życząc Państwu zdrowia, prosimy o wyrozumiałość.

Jeżów Sudecki, dnia 31.03.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

„Tradycja w kaczawskich wioskach, jako enklawa tożsamości”

„Tradycja w kaczawskich wioskach, jako enklawa tożsamości” takim tytułem rozpoczął się w lipcu projekt realizowany w ramach programu Kultura- Interwencje 2020 przez Fundację Mazelan z Chrośnicy, a finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W projekcie uczestniczyło 6 wsi z obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego: Wrzeszczyn, Chrośnica, Rzeszówek, Wilków, Stara Kraśnica, Dobków. W każdej wsi aktywnie działają pracownie propagujące rzemiosło, tradycję i kulturę kaczawską. Ich założyciele to pasjonaci i edukatorzy, którzy stali się koordynatorami tego projektu. Posiadając wiedzę na temat obszaru, w którym działają, zbierając informację i przeprowadzając diagnozę, pragnęli tym podzielić się z szerszą grupą odbiorców. Kluczowym elementem projektu, było zaproszenie przez nich mentorów z danej dziedziny życia.

Pan Józef Michałek – ambasador kultury pasterskiej, został zaproszony przez panią Agatę Kowal-Ruschil z Kowalowych Skał. Wielogodzinne spotkanie połączone z warsztatami, wprowadziło uczestników w świat świątyń pasterskiej kultury, wielowątkowość życia owiec i pasterzy, często ocierających się o sens i filozofię życia. Pani prof. Katarzyna Schmidt-Przewoźna po raz kolejny uchyliła wątki tajemnic naturalnego farbiarstwa w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy.

Dr Witold Przewoźny z Muzeum Etnograficznego z Poznania, wraz z panem Maciejem Zawieruchą przybliżyli tajemne strony szamanów, zielarzy, szeptuch, uzdrowicieli ludowych. Wspólne dzikie gotowanie, zakończone ucztą zamknęło ten cykl warsztatów.

Architektura szachulcowa również zagościła w projekcie. Pan Mariusz Przybyła z Muzeum Etnograficznego z Wolsztyna i pan Robert Maciąg z Etno Warsztatów przedstawili zabudowę szachulcową na przykładzie budynków z naszego regionu, a co więcej wspólnie z uczestnikami stworzyli element szachulca.

Przepiękny spektakl „Nić” - opowieść z przędzy i słów. Baśnie i bajki przeplatały się wspólnymi wątkami tworząc magiczną moc. O tym wszystkim opowiedziały Agnieszka Jackowiak i Agnieszka Aiyszen Kain.
Zapach piernika zagościł podczas spotkań, a to dzięki pani Ani Jędrzejewskiej i naszej regionalnej pracowni piernika „Pierniki Martyny” prowadzonej przez Martynę Olszową-Durachtę. Temat warsztatów to poszukiwania dawnych i współczesnych tradycji piernikarskich Gór Kaczawskich.

W ramach projektu odbyły się warsztaty z rękodzieła i tradycji dla lokalnej społeczności w poszczególnych wsiach.

Stworzenie opowieści o kulturze kaczawskiej, mówiących o bogactwie dziedzictwa regionu, to możliwość nie tylko odkrywania tego bogactwa, lecz również aktywna integracja lokalnej społeczności. Taki był cel powyższego projektu. Miejmy nadzieję, że został osiągnięty.

Monika Wizła - Kubiak