Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

„Tradycja w kaczawskich wioskach, jako enklawa tożsamości”

„Tradycja w kaczawskich wioskach, jako enklawa tożsamości” takim tytułem rozpoczął się w lipcu projekt realizowany w ramach programu Kultura- Interwencje 2020 przez Fundację Mazelan z Chrośnicy, a finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W projekcie uczestniczyło 6 wsi z obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego: Wrzeszczyn, Chrośnica, Rzeszówek, Wilków, Stara Kraśnica, Dobków. W każdej wsi aktywnie działają pracownie propagujące rzemiosło, tradycję i kulturę kaczawską. Ich założyciele to pasjonaci i edukatorzy, którzy stali się koordynatorami tego projektu. Posiadając wiedzę na temat obszaru, w którym działają, zbierając informację i przeprowadzając diagnozę, pragnęli tym podzielić się z szerszą grupą odbiorców. Kluczowym elementem projektu, było zaproszenie przez nich mentorów z danej dziedziny życia.

Pan Józef Michałek – ambasador kultury pasterskiej, został zaproszony przez panią Agatę Kowal-Ruschil z Kowalowych Skał. Wielogodzinne spotkanie połączone z warsztatami, wprowadziło uczestników w świat świątyń pasterskiej kultury, wielowątkowość życia owiec i pasterzy, często ocierających się o sens i filozofię życia. Pani prof. Katarzyna Schmidt-Przewoźna po raz kolejny uchyliła wątki tajemnic naturalnego farbiarstwa w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy.

Dr Witold Przewoźny z Muzeum Etnograficznego z Poznania, wraz z panem Maciejem Zawieruchą przybliżyli tajemne strony szamanów, zielarzy, szeptuch, uzdrowicieli ludowych. Wspólne dzikie gotowanie, zakończone ucztą zamknęło ten cykl warsztatów.

Architektura szachulcowa również zagościła w projekcie. Pan Mariusz Przybyła z Muzeum Etnograficznego z Wolsztyna i pan Robert Maciąg z Etno Warsztatów przedstawili zabudowę szachulcową na przykładzie budynków z naszego regionu, a co więcej wspólnie z uczestnikami stworzyli element szachulca.

Przepiękny spektakl „Nić” - opowieść z przędzy i słów. Baśnie i bajki przeplatały się wspólnymi wątkami tworząc magiczną moc. O tym wszystkim opowiedziały Agnieszka Jackowiak i Agnieszka Aiyszen Kain.
Zapach piernika zagościł podczas spotkań, a to dzięki pani Ani Jędrzejewskiej i naszej regionalnej pracowni piernika „Pierniki Martyny” prowadzonej przez Martynę Olszową-Durachtę. Temat warsztatów to poszukiwania dawnych i współczesnych tradycji piernikarskich Gór Kaczawskich.

W ramach projektu odbyły się warsztaty z rękodzieła i tradycji dla lokalnej społeczności w poszczególnych wsiach.

Stworzenie opowieści o kulturze kaczawskiej, mówiących o bogactwie dziedzictwa regionu, to możliwość nie tylko odkrywania tego bogactwa, lecz również aktywna integracja lokalnej społeczności. Taki był cel powyższego projektu. Miejmy nadzieję, że został osiągnięty.

Monika Wizła - Kubiak