Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
URZĄD GMINY JEŻÓW SUDECKI
58-521 Jeżów Sudecki, ul. Długa 63
tel/fax 757- 132-254, -255, -257
gmina@jezowsudecki.pl

OGŁOSZENIE O KONTYNUOWANIU OBSŁUGI ZDALNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021r. poz.861 ), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trosce o zdrowie mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do 05 czerwca 2021 roku kontynuuje się wykonywanie obsługi zdalnej.

- Osobiste stawiennictwo możliwe jest tylko w przypadkach konieczności wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Stanu Cywilnego lub Ewidencji Ludności.
- Kontakt z urzędnikiem telefonicznie lub e-mailowo.
- Wnioski, podania i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, poczty e-mail lub w godzinach pracy urzędu prosimy pozostawić
w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.
- Kasa GOPS czynna w dniach wypłaty świadczeń.
- Kasa Urzędu jest czynna: pon. od godz. 10:00 do 16:00 , śr. i czw. od godz. 10:00 do 14:30.

Prosimy o dokonywanie płatności z tytułu podatków i innych opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA 74 1020 2124 0000 8302 0011 0015.

- Wykaz telefonów, adresów e-mail, ePUAP:
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki

e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gops@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP

Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.
Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS: tel. 757-132-254 ,
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.

Numery na stanowiskach pracy zgodnie z komunikatem głosowym.
Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników znajduje się na stronie Gminy w linku: www.jezowsudecki.pl /kontakt

Za powstałe niedogodności przepraszamy, zmiany zostają wdrożone w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Jeżów Sudecki, dnia 10.05.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Bezpieczne manewry naszych przedszkolaków

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów w naszym przedszkolu, dlatego też od pierwszych dni dzieci są wdrażane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Celem naszych działań było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, a także kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Realizowaliśmy zadania z zakresu I pomocy oraz promowaliśmy zdrowy i aktywny styl życia.
Bezpieczne zabawy, realizując ten blok tematyczny, zapoznaliśmy dzieci z zasadami zachowania w grupie przedszkolnej, stworzyliśmy Kodeksy Grupowe, wdrażając dzieci do właściwego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz w sali przedszkolnej. Zapoznaliśmy dzieci z niebezpieczeństwami wynikającymi z zabaw w niedozwolonych miejscach lub niedozwolonymi przedmiotami.

Bezpieczny na drodze i chodniku, to cykl zajęć edukacyjnych, przypominających dzieciom elementarne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtujący u dzieci prawidłowe postawy sprzyjające unikaniu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przypominający o noszeniu elementów odblaskowych. Jednak prawdziwym i wiarygodnym autorytetem w tej dziedzinie byli policjanci odwiedzający nasze przedszkole.
Strażackie manewry, dzięki uprzejmości funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim zorganizowano wycieczkę do remizy strażackiej, zapoznano dzieci z zawodem strażaka, przedstawiono sprzęt używany w ich codziennej pracy. Przedszkolaki poznały zasady postępowania podczas sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu oraz wskazano im drogi ewakuacyjne w przedszkolu, ze wskazaniem zasad, których należy przestrzegać podczas opuszczania zagrożonego obiektu.

I pomoc w przedszkolu, głównym celem tych zajęć było zapoznanie dzieci z materiałami opatrunkowymi i ratującymi życie, które powinny znajdować się w apteczce. Przedstawiono przedszkolakom schemat postępowania podczas drobnych urazów, otarć, skaleczeń czy krwawień. Zapoznano dzieci z numerami alarmowymi oraz wskazano czynności, które ratują w sytuacji zagrożenia. Ponad to przedstawiono dzieciom schemat właściwego mycia rąk i wskazano działania, które ograniczają rozprzestrzenianie się chorób.

Uwieńczeniem bezpiecznych manewrów naszych przedszkolaków był spektakl teatru Herbi „ Bezpieczny Dyzio”, była to dla dzieci ogromna doza radości i uśmiechu.

Ewelina Wojtczak
- wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim