Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Bezpieczne manewry naszych przedszkolaków

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów w naszym przedszkolu, dlatego też od pierwszych dni dzieci są wdrażane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Celem naszych działań było upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, a także kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Realizowaliśmy zadania z zakresu I pomocy oraz promowaliśmy zdrowy i aktywny styl życia.
Bezpieczne zabawy, realizując ten blok tematyczny, zapoznaliśmy dzieci z zasadami zachowania w grupie przedszkolnej, stworzyliśmy Kodeksy Grupowe, wdrażając dzieci do właściwego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz w sali przedszkolnej. Zapoznaliśmy dzieci z niebezpieczeństwami wynikającymi z zabaw w niedozwolonych miejscach lub niedozwolonymi przedmiotami.

Bezpieczny na drodze i chodniku, to cykl zajęć edukacyjnych, przypominających dzieciom elementarne zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtujący u dzieci prawidłowe postawy sprzyjające unikaniu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przypominający o noszeniu elementów odblaskowych. Jednak prawdziwym i wiarygodnym autorytetem w tej dziedzinie byli policjanci odwiedzający nasze przedszkole.
Strażackie manewry, dzięki uprzejmości funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim zorganizowano wycieczkę do remizy strażackiej, zapoznano dzieci z zawodem strażaka, przedstawiono sprzęt używany w ich codziennej pracy. Przedszkolaki poznały zasady postępowania podczas sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu oraz wskazano im drogi ewakuacyjne w przedszkolu, ze wskazaniem zasad, których należy przestrzegać podczas opuszczania zagrożonego obiektu.

I pomoc w przedszkolu, głównym celem tych zajęć było zapoznanie dzieci z materiałami opatrunkowymi i ratującymi życie, które powinny znajdować się w apteczce. Przedstawiono przedszkolakom schemat postępowania podczas drobnych urazów, otarć, skaleczeń czy krwawień. Zapoznano dzieci z numerami alarmowymi oraz wskazano czynności, które ratują w sytuacji zagrożenia. Ponad to przedstawiono dzieciom schemat właściwego mycia rąk i wskazano działania, które ograniczają rozprzestrzenianie się chorób.

Uwieńczeniem bezpiecznych manewrów naszych przedszkolaków był spektakl teatru Herbi „ Bezpieczny Dyzio”, była to dla dzieci ogromna doza radości i uśmiechu.

Ewelina Wojtczak
- wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim