Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Projekt pn. COULD YOU SPEAK WITH ME – mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekt  realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

OPIS projektu :

Uczestnikami projektu „Could you speak with me” było 19 nauczycieli z Gminy Jeżów Sudecki, którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu w Wielskiej Brytanii.

Mobilność odbyła się w dwóch terminach: 1 nauczyciel: 02.07.2017 – 15.07.2017 oraz 18 nauczycieli: 16.07.2017 – 29.07.2017, w siedzibie szkoły Avalon School of English w Londynie.
Gmina, dzięki mobilności nauczycieli, pomogła poprawić ich kwalifikacje i umiejętności językowe w celu podniesienia jakości pracy. Doskonalenia wymagały umiejętności komunikacyjne
w zakresie posługiwania się językiem angielskim na co dzień oraz w zakresie słownictwa związanego
z edukacją i otaczającą nas rzeczywistością. Wskazane więc było poszerzenie wiadomości
i umiejętności kadry pedagogicznej o nowe metody i formy pracy, ponieważ językiem komunikacji podczas mobilności był głównie język angielski,  zrealizowany kurs pozwolił na  jej usprawnienie.
Nauczyciele, dzięki mobilności, skorzystali z nauki języka angielskiego, zdobyli nowe kwalifikacje metodyczne i kompetencje  w  zakresie języka  angielskiego wg metody Avalon Direct English (ADE), tj według  najszybszego  i najskuteczniejszego  sposobu nauki języka angielskiego w oparciu o nowoczesne słownictwo. Metoda ta, wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych i wykorzystania praktycznego, codziennego słownictwa, gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się w języku angielskim. Metoda ADE zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność stosowania ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Metoda ta może być stosowana w nauczaniu innych przedmiotów w szkole. Metoda ADE jest metodą powtórkową, dzięki czemu mamy pewność, że uczeń w trakcie lekcji zapamięta wiedzę przekazywaną przez nauczyciela.

Dodatkowym atutem mobilności-pobytu na szkoleniu w Wielkiej Brytanii była możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego w życiu codziennym, a doskonała lokalizacja zakwaterowania gwarantowała uczestnikom projektu nieograniczony dostęp do głównych atrakcji turystycznych i kulturalnych Londynu.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu w Avalon School of English.

Przebywając w specjalistycznej instytucji szkoleniowej, uczestnicy projektu przede wszystkim udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego i polepszyli zdolności komunikacyjne, oraz stali się bardziej otwarci na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Kompleksowe poznanie metody Avalon Direct English, systemu jej wdrażania oraz materiałów edukacyjnych wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli i umożliwiło im dokonania weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania języka obcego.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie to  oprócz udoskonalenia nauki języka  również   pobudzeniu potrzeby ciągłego dokształcania się, poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych metod nauczania, jak również  zwiększenie mobilności zawodowej.

Środki finansowe  i   wielkość dofinansowania :
Wartość projektu: 54 967 Euro
Dofinansowanie unijne : 54 967 Euro

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie: 01/06/2015
Zakończenie : 31/05/2017

„Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska – Polska 2014-2020.

Opis:
W ramach projektu odbyły się następujące działania po dwóch stronach granic:
1. Dożynki Gmin Partnerskich z udziałem Gmin Partnerskich -  24.09.2016 roku.
2. Rajd Gmin Partnerskich na terenie Gminy Jeżów Sudecki -  1.10.2016 roku.
3. Euroregionalne warsztaty modelarskie wraz z modelarskimi imprezami plenerowymi
  przeprowadzone  w terminie  IX 2016 - II 2017 roku w tym:.
- Święto Latawca - kultywowanie tradycji lotniczych Jeżowa Sudeckiego –  1.10.2016 roku.
- Smyki na start -zawody modeli szybowców dla najmłodszych –  4.03.2017 r.
- Młodzi modelarze, lotnicy na start  - 20.05.2017 r. –
- Pokaz modeli latających w Gminie Paseky nad Jizerou – 24.06.2017 r..
4. Dzień Seniora - integracja seniorów z Gmin Partnerskich –  8.10.2016 r.
5. Kiermasz świąteczny - Jasełka Bożonarodzeniowe w Gminie Jeżów Sudecki, spotkanie
    świąteczne Gmin Partnerskich - 10 i 21.12.2016 r.
6. Prezentacja Jasełek w Gminie Bozkovie – 15.01.2017 r.
7. Koncert Muzyki Średniowiecznej w Wieży Książęcej w Siedlęcinie  – 13.08.2017 r.
8. Promocja projektu – wydano Kalendarz Gmin Partnerskich, kalendarz trójdzielny,  Folder promocyjny Gmin Partnerskich, plakaty. Zakupiono koszulki dla uczestników Rajdu Gmin Partnerskich i imprez modelarskich oraz długopisy do smarfona).
Środki finansowe i wielkość dofinansowania:
- Wartość projektu- 16.065,79  euro
- dofinansowanie ze środków unijnych – 15.816,55 euro
- dofinansowanie ze środków krajowych – 249,24 euro

Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 1.09.2016
- Zakończenie projektu – 31.08.2017

„Euroregionalne Forum Straży Pożarnych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska – Polska 2014-2020.
 Opis:
W ramach Euroregionalnego Forum Straży Pożarnych” odbyło się jedno działanie  -  pokaz ratowniczo - gaśniczy który odbył się dnia 11 czerwca 2016 roku na Górze Szybowcowej.
W pokazie wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Jeżów Sudecki, oraz z Gmin Partnerskich; Paseky nad Jizerou i Vierkirchen. Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia kontaktów i współpracy straży pożarnych Gmin Partnerskich. Pokaz pozwoli na skoordynowanie działań strażaków w przypadku zagrożenia z użyciem sprzętu i technik w działaniach ratowniczo-gaśniczych, co będzie miało wpływ
na bezpieczeństwo mieszkańców na obszarze Euroregionu Nysa. Projekt wspólny posiada jeden cel i ma jedna grupę docelową - członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminach Partnerskich.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:
- Wartość projektu- 2430,23 euro
- dofinansowanie ze środków unijnych - 2065,69 euro
- dofinansowanie ze środków krajowych – 364,54 euro

Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 01.05.2016
- Zakończenie projektu – 30.09.2016

Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich – Etap II

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –„Inwestujemy w waszą przyszłość” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska -  Saksonia 2007-2013 

Opis :

Modernizacja budynku starej szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim na Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, które ma na celu  pogłębienie integracji społecznej obszaru gmin: Jeżowa Sudeckiego oraz Vierkirchen poprzez dostosowanie infrastruktury byłej Szkoły Szybowcowej na cele rozwoju współpracy partnerskiej. W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone  następujące działania miękkie po obu stronach granic – Gmina Jeżów Sudecki:

W ramach projektu utworzono :
-  Euroregionalną Bibliotekę -  posiadającą woluminy w języku polskim,  niemieckim i czeskim,
-  Pracownię modelarską - w której odbywają się zajęcia dzieci, młodzieży i dorosłych –  pasjonatów modelarstwa,
-  Salę wielofunkcyjną -  w której organizowane są  spotkania, szkolenia, warsztaty, 
-  Salę plastyczną, informatyczną i oświatową,
-  Izbę Pamięci Lotniczej, w której zgromadzone są pamiątki, materiały związane z historią lotnictwa w Jeżowie Sudeckim – Grunau,
-  pięć pokoi gościnnych z łazienkami i aneksem kuchennym,
-  Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim.

W ramach projektu zrealizowane następujące imprezy:

Gmina Jeżów Sudecki

-  Piknik modelarski pod hasłem „Mój pierwszy latawiec, model latający”,
-  Euroregionalny Dzień Seniora,
-  Historia skrzydłami pisana (konferencja lotnicza),
-  Zlot starych szybowców.

Gmina Vierkirchen :

- Odpust i kiermasz  w Melaune,
- Obchody 110 lecia straży pożarnej w Arnsdorf-Hilbersdorf,
- Spotkanie polityków gminnych.

Działania służyły szeroko pojętej integracji społecznej, wspieraniu współpracy partnerskiej i wymianie doświadczeń.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

• Wartość projektu – 712.551,64 euro
• Dofinansowanie ze środków unijnych – 581.421,47 euro
• Dofinansowanie ze środków krajowych – 126.130,17 euro

Terminy :

Rozpoczęcie projektu: 29.09.2010
Zakończenie projektu: 31.12.2013

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013