Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z wyposażeniem istniejącego budynku szkolnego w Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
zapewnienie dostępu i upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę i wyposażenie istniejącego obiektu szkolnego w Jeżowie Sudeckim na cele przedszkola.

 Planowane efekty :

1.    Powstanie   nowego obiektu infrastruktury edukacyjnej objętego wsparciem z zakresu opieki nad dziećmi na terenie Gminy Jeżów Sudecki.
2.    Liczba użytkowników  infrastruktury przedszkolnej  wspartej  w programie   stanowić będzie liczbę 100 dzieci w  wieku od 2,5 do 6 lat.
3.    Powstanie  nowego obiektu  infrastruktury przedszkolnej   dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4.    Wzrost zatrudnienia  w obiekcie objętym  wsparciem.
5.    Zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

- całkowita wartość inwestycji,  na która składa się  budowa przedszkola w 23 %, budowa szkoły w 63% i części wspólne w 14% -  8.303.449,52 PLN
- kwota dofinansowania unijnego 85% kosztów kwalifikowanych  przynależnej części przedszkolnej   1.596.803,49 PLN

Terminy:

Rozpoczęcie realizacji: 04.01.2016r.
Zakończenie realizacji:   30.04.2018r.

ue90