Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

projekt Cyfrowa Gmina

Gmina Jeżów Sudecki realizuje projekt Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest modernizacja i poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Jeżów Sudecki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.
Dofinansowanie projektu z UE: 226.440 zł.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2023 11 06

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

Gmina Jeżów Sudecki otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202 na projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Umowa o powierzenie grantu nr 1749/2022). Projekt obejmuje zakup laptopów , komputerów stacjonarnych i tabletów.

20221122

Łączna kwota dotacji dla Gminy Jeżów Sudecki na Granty PPGR - 84 860 zł.

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Umowa o powierzenie grantu nr 1719/2022) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

eu10

Realizujemy Program „Poznaj Polskę”

Gmina Jeżów Sudecki informuje o pozyskanym dofinansowaniu w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Gmina Jeżów Sudecki pozyskała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zadanie miało na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc naszego kraju, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Szkołom uczestniczącym w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” w ramach otrzymanych środków z dotacji dofinansowano wycieczki:
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudecki do Warszawy,
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czernicy do Warszawy,
- klasom IV-VIII Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie do Warszawy i klasom I-III do Wrocławia.
Kwota otrzymanego dofinansowania dla wszystkich szkół Gminy Jeżów Sudecki wyniosła:50.000,00 zł.
Wkład własny Gminy 16.346,30zł.
Wartość całkowita projektu: 65.320,70zł
Więcej informacji o zrealizowanych wycieczkach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dostępna jest na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie:

plmenpp

Czernica , Jeżów Sudecki , Siedlęcin , Siedlęcin

 

Gmina Jeżów Sudecki wraz z gmina czeską Bozkov realizowała projekt pn. „ Sport i kultura nie znają granic” .

Gmina Jeżów Sudecki wraz z gmina czeską Bozkov realizowała projekt pn. „ Sport i kultura nie znają granic” .
Celem projektu było pogłębianie i rozszerzanie współpracy transgranicznej między gminami Bozkov i Jeżów Sudecki. Projekt przyczynił się do poprawy istniejących kontaktów i relacji oraz budowania nowych, z naciskiem na poszerzenie współpracy z kolejnymi mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych. Dzięki wspólnemu działaniu partnerów z obu stron granicy w projekt zaangażowana była lokalna społeczność . W ramach projektu były realizowane wspólne działania, które miały pozytywny wpływ na spotkanie się mieszkańców gmin partnerskich. Te międzynarodowe spotkania będą sprzyjały w poszerzeniu i pogłębianiu znajomości i wymianie doświadczeń.
W ramach realizacji projektu zostały zrealizowane następujące działania: Bozkovski odpust oraz wystawa wędrowna – prezentacja wzajemnej współpracy.
Partnerem w realizacji projektu była Gmina Jeżów Sudecki i Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicy.