Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. POLNA, JEŻÓW SUDECKI

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis:
Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz z przebudową istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Polnej w obrębie skrzyżowania z ul. Leszczynową w Jeżowie Sudeckim.

Główny cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Zakres prowadzonych prac:
1. Demontaż istniejącego oznakowania wraz z demontażem wyniesionego przejścia dla pieszych.
2. Montaż oznakowania drogowego: znaki aktywne, wyspowe progi zwalniające, znaki drogowe.
3. Wykonanie oznakowania poziomego.
4. Doświetlenie przejść dla pieszych.
5. Wykonanie poszerzenia chodnika z montażem barier ochronnych.
Środki finansowe i wysokość dofinansowania:
- całkowita wartość inwestycji: 159 654,00 zł
- wysokość dofinansowania: 116 119,20 zł

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji: 05.11.2021 r.
Zakończenie realizacji: 11.04.2022r.

ul. Polna tablica