Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN (https://eucpn.org/). W chwili obecnej dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań (adres strony:
https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf

Zachęcam do podjęcia w okresie poprzedzającym wakacje – oraz w ich czasie – działań wpisujących się w cele V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, w tym do upowszechnienia na poziomie lokalnym informacji na temat ww. przedsięwzięcia, np. poprzez publikację informacji o kampanii na stronach internetowych, a także poinformowanie o V Europejskim Dniu Przeciwdziałania Włamaniom do Mieszkań samorządów oraz właściwych podległych jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej, w szczególności Kuratoriów Oświaty.

Z poważaniem
Mariusz Cichomski
Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego