Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Jeżów Sudecki o przyjmowaniu formularzy zgłoszenia obiektów zabytkowych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z ogłoszeniem nr 1/2023 o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, informujemy o wydłużeniu terminu składania ww. formularzy zgłaszających obiekty zabytkowe do dofinansowania, do dnia 06 marca 2023 roku do godz. 17:00. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jeżów Sudecki, listownie lub za pośrednictwem skrzynki e-puap.

Termin trwania naboru wniosków do Programu organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego został wydłużony do 17 marca 2023 do godz. 17:00. Wnioski składa Wnioskodawca – Gmina Jeżów Sudecki za pośrednictwem Aplikacji.

Więcej informacji :https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych: https://www.jezowsudecki.pl/index.php/strona-glowna/aktualnosci/803-zarzadzenie-nr-1-2023

Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Edward Dudek

Jeżów Sudecki, 23.01.2023r.