Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sesja Rady Gminy

Mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki

Na podstawie art. 20, ust.1 i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:
a)stwierdzenie kworum,
b)wybór protokolanta.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Lesik