Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Obróbka drewna pilarką - Pracuj Bezpiecznie.

W gospodarstwie rolnym pozyskiwane drewno wykorzystywane jest do wielu celów tj. do ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy zagród czy płotów. Przed rozpoczęciem pracy za pomocą pilarki tarczowej, zawsze należy sprawdzić jej kompletność i stan techniczny. Aby omówić bezpieczeństwo piły tarczowej, należy najpierw zrozumieć, jak prawidłowo ciąć piłą tarczową. Większość pił tarczowych z napędem bezpośrednim ma tarczę zamontowaną po prawej stronie silnika piły, praworęczny operator musi pochylić się nad piłą, aby zobaczyć linię cięcia. W piłach z napędem ślimakowym ostrze jest montowane głównie po lewej stronie korpusu piły, co może ułatwić widoczność ostrza, ponieważ zaczepia on o linię cięcia dla operatora praworęcznego. Każdy z tych scenariuszy jest odwrócony dla operatora leworęcznego. Przed rozpoczęciem cięcia umieść płytę lub arkusz, które mają być cięte, na stabilnej powierzchni w taki sposób, aby wycinany przedmiot był pewny, a odcinana część nie wiązała się podczas cięcia.
Zabronione jest pozostawianie bez nadzoru pilarki podłączonej do instalacji elektrycznej lub z jej uruchomionym silnikiem napędowym, zwłaszcza jeśli mają do niej dostęp osoby z zewnątrz lub dzieci. Zabrania się otwierania lub zdejmowania osłon pilarki lub innych jej urządzeń chroniących przed urazem. Zabronione jest sprawdzanie dokładności obrabiania materiału lub dokonywanie innych czynności oraz usuwanie wiórów i odpadów powstających w toku cięcia. Zabronione jest czyszczenie mechanizmów roboczych lub ich konserwowanie podczas pracy maszyny.
Stosując poniższe zasady można znacznie zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko poważnych urazów podczas prac związanych z pozyskiwaniem i obróbką drewna.
Pamiętaj aby:

  •  stosować nakrycie głowy, które całkowicie zakrywa włosy oraz odzież bez odstających i luźno zwisających części, a także nie obsługiwać pilarki w rękawicach albo z zabandażowanymi dłońmi,
  • używać ochronniki słuchu, osłonę oczu, a w przypadku zapylenia – maski przeciwpyłowe,
  • zadbać o skuteczną wentylację pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca z pilarką i nie dopuszczać do gromadzenia się pyłu drzewnego w pomieszczeniu (pył drzewny zwłaszcza buku, dębu, grabu, zalicza się do pyłów rakotwórczych, które mogą spowodować raka płuc, jak również stwarza duże zagrożenie wybuchowe),
  • stosować nastawny klin rozszczepiający, który zabezpiecza przed zakleszczeniem lub odrzuceniem obrabianego przedmiotu; jest to szczególnie ważne podczas wzdłużnego cięcia drewna lub cięcia płyt,
  • zawsze, gdy wykonuje się cięcie krótsze niż 300 mm o szerokości ciętego materiału nie przekraczalnego 150 mm należy stosować popychacz,
  • palce lewej ręki powinny zawsze znajdować się w pozycji równoległej do tarczy piły, aby w razie nieoczekiwanego przesunięcia się materiału nie zetknęły się z piłą,
  • stosować osłonę tarczy piły (kaptur ochronny) podczas wykonywanej czynności cięcia drewna,
  • stawać zawsze poza strefą zagrożenia odrzutem lub wyrzutem ciętego materiału,
  • ręka prowadząca materiał nie powinna się znajdować w jednej linii z tarczą piły.

Po zakończeniu cięcia zwolnij spust, utrzymując podstawę piły w kontakcie z wyciętym elementem, aż brzeszczot przestanie się obracać. Po zatrzymaniu ostrza można bezpiecznie odłożyć piłę.
Podczas prac w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Każda pracująca maszyna, przede wszystkim ta, która nie jest sprawna i niekompletna, stanowi potencjalne zagrożenie zdrowia i życia dla osoby obsługującej.
Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor
PT KRUS w Jeleniej Górze.
Źródło: www.krus.gov.pl , www.pip.gov.pl