Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

Gmina Jeżów Sudecki otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202 na projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Umowa o powierzenie grantu nr 1749/2022). Projekt obejmuje zakup laptopów , komputerów stacjonarnych i tabletów.

20221122

Łączna kwota dotacji dla Gminy Jeżów Sudecki na Granty PPGR - 84 860 zł.

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Umowa o powierzenie grantu nr 1719/2022) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-202, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

eu10