Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) Gmina Jeżów Sudecki będzie realizować obsługę mieszkańców Gminy w powyższym zakresie w sposób określony w art. 34 ust 4 w/w ustawy .

Dla preferencyjnego zakupu węgla niezbędne jest posiadanie przez mieszkańca Gminy, wystawionego przez Wójta Gminy zaświadczenia o :

  • wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, albo
  • pozytywnym rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego na rzecz mojego gospodarstwa domowego, albo
  • potwierdzającego, że główne źródło ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust.1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Wniosek