Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

WYCIECZKA DO WARSZAWY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNICY

20-22 maja 2022 roku uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Czernicy udali się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Wycieczka została zorganizowana dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Poznaj Polskę”.
Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum POLIN, które dokumentuje wielowiekową historię Żydów w Polsce. Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i jest jedną z pierwszych w Polsce instytucji kultury utworzonych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Muzeum nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej, aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP. We wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim), nawiązujące do legendy o pojawieniu się na ziemiach polskich pierwszych Żydów(„Po lin” – tu zostań).
Stamtąd powędrowaliśmy do Zamku Królewskiego. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. Zwiedzanie zamku umożliwiło nam poznanie kolekcji dzieł sztuki, m. in. Marcella Bacciarellego i Bernarda Bellotta, Galerii Lanckorońskich oraz obrazów Rembrandta.
Kolejnym punktem zwiedzania stolicy była Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela – jedna z najstarszych świątyń Warszawy. Stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa, tu odbywały się śluby koronacje władców Polski.
Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego – wyjątkowe miejsce, które pomaga zrozumieć współczesną Warszawę. To interaktywne muzeum upamiętnia największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej. Multimedialna ekspozycja oddaje atmosferę powstańczej Warszawy, pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk i życie codzienne ludności cywilnej, ale także opisuje powojenny terror komunistyczny. Uczniowie spacerujący po granitowym bruku wśród gruzów zniszczonej stolicy mogli posłuchać opowieści powstańców, obejrzeć powstańcze pamiątki, zrozumieć, jak czuli się przemieszczający kanałami żołnierze i zobaczyć z lotu ptaka zrównaną z ziemią stolicę na filmie „Miasto Ruin”.
Pałac w Wilanowie to kolejny punkt zwiedzania Warszawy drugiego dnia pobytu. Ten barokowy pałac królewski znajdujący się w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, został wzniesiony w latach 1681–1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery według projektu Augustyna Wincentego Locciego. Pałac wraz z otaczającym parkiem oraz zabudowaniami zachował niezmienioną formę architektoniczną, walory historyczne i artystyczne.
Całość tego dnia dopełniło przejście Traktem Królewskim. Uczestnicy mogli zapoznać się z obiektami na całym szlaku, od Barbakanu i Rynku Starego Miasta, poprzez Krakowskie Przedmieścia, aż do Wilanowa. Uczestniczyliśmy również w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
W trzecim dniu naszej wycieczki do Warszawy odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, które powstało w 2004 roku. Celem jego funkcjonowania jest upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki. Uczniowie mogli poznać prawa nauki poprzez samodzielnie przeprowadzone doświadczenia na interaktywnych wystawach. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie zabytkowego Cmentarza na Powązkach. Nekropolia powstała w roku 1790. Najważniejszą dzisiaj częścią Powązek jest aleja Zasłużonych. To właśnie tutaj spoczęły zwłoki osób najbardziej znanych i szanowanych Polaków. W trakcie wizyty w części cmentarza wojskowego uczestnicy mogli spotkać miejsca pochówku bohaterów lektur szkolnych.
Warszawę opuszczaliśmy w zadumie, pełni wrażeń i refleksji.


Joanna Cimosz-Nowak
Dyrektor S.P. w Czernicy