Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Jeżów Sudecki zawiadamia, że zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2021/2022 wykonuje firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Sp. z o.o. Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 1b - 75 64-22-912, 75 64-22-101/102.

Drogi Powiatowe
Utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się Wydział Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze. Są to drogi:
- nr 2491D Jeżów Sudecki – Strzyżowiec,
- nr 2763D Siedlęcin-Wrzeszczyn,
- nr 2744D Jeżów Sudecki – Czernica,
- nr 2508D Strzyżowiec – Rząśnik,
- nr 2646D Siedlęcin – Płoszczyna,
- nr 2727D Jeżów Sudecki – „Góra Szybowcowa”,
- nr 2729D Płoszczyna – Dziwiszów,
- nr 2751D Janówek – Chrośnica,
- nr 2521D Nielestno – Czernica,
- nr 2648D Maciejowa – Dziwiszów.

O trudnościach na drogach powiatowych należy informować – PKS „TOUR” Sp. z o.o. - Pan Piotr Jonca Tel. 663-136-020, lub całodobowo od poniedziałku do niedzieli: 75 64-73-108 - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.

Drogi gminne
Zimowe utrzymanie dróg gminnych wykonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „TOUR” Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 1b - 75 64-22-912, 75 64-22-101/102.
Osobą odpowiedzialną w Przedsiębiorstwie PKS „TOUR” Jelenia Góra za utrzymanie dróg gminnych jest:
 Pan Piotr Jonca tel. kom. 663 136 020

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki są:
 Zastępca Wójta Gminy Jeżów Sudecki - Małgorzata Poznańska
tel. nr 757-132-254 -255 -257 wew. 133, tel. kom. 784 990 398,
e-mail: zwojt@jezowsudecki.pl, gmina@jezowsudecki.pl,

 Podinsp. ds. remontów i drogownictwa - Marlena Klimek
tel. nr 757-132-254 -255 -257 wew. 140,
e-mail: srodowisko@jezowsudecki.pl

Odśnieżanie chodników
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do jego odśnieżania. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana oraz czy właściciel zamieszkuje posesję. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.).Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Jeżów Sudecki, dnia 30.11.2021r.
Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Edward Dudek
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.01.2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
( Dz. U. z 2022r. poz.149 ), w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022 r. wprowadza się wykonywanie obsługi zdalnej.

- Osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem urzędu na określoną godzinę.
- Kontakt z urzędnikiem telefonicznie lub e-mailowo.
- Wnioski, podania i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, poczty e-mail lub w godzinach pracy urzędu prosimy pozostawić w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.
- Kasa Urzędu jest czynna w pon. od godz. 10:00 do 16:00 , czw. od godz. 10:00 do 14:30

Prosimy o dokonywanie płatności z tytułu podatków i innych opłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA 74 1020 2124 0000 8302 0011 0015.

- Wykaz telefonów, adresów e-mail, ePUAP:
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gopsjezow@jezowsudecki.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP

Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.
Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS: tel. 757-132-254 , tel. 757-132-255 , tel. 757-132-257 , fax.757-132-255 wew. 120.
Numery na stanowiskach pracy zgodnie z komunikatem głosowym.
Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników na stronie Gminy w linku www.jezowsudecki.pl /kontakt

Za powstałe niedogodności przepraszamy,
zmiany zostają wdrożone w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Jeżów Sudecki, dnia 31.01.2022 r.
Kierownik GOPS i Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Alicja Karmelita Edward Dudek

Pomoc dla Ukrainy - komunikaty

pobierz - Leaflet - Ukraine visa information - ENGLISH

pobierz - Leaflet - Ukraine visa information - UKRAINIAN

pobierz - Homes_for_Ukraine_A5_leaflet-UKR TRANSLATION


Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy
Gdzie uzyskasz pomoc?
Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią
Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.
Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.
Taką pomoc otrzymasz
Pośrednictwo pracy
Możesz samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).
Możesz również skorzystać z pomocy pracownika urzędy pracy, który pomoże Ci przeszukać Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).
Informacja o możliwościach uzyskania innej pomocy
Pracownik urzędu udzieli Ci również informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.
Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców
Pracownik urzędu udzieli Ci informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskaże dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z Twoją sytuacja prawną (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) postara się doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).
Poradnictwo zawodowe
Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do urzędu pracy.
Otrzymasz wsparcie w:
 wyborze odpowiedniego zawodu
 zmianie kwalifikacji
 podjęciu pracy
 zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.
Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy możliwe będzie zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form pomocy określonej w obowiązujących przepisach. Katalog ten obejmuje m.in.:
 szkolenia zawodowe,
 dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

Przydatne strony internetowe:
https://www.gov.pl/web/granica  - informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)
https://lang-psz.praca.gov.pl/uk  – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy
https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234  (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)
https://oferty.praca.gov.pl/  - baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)
https://eures.praca.gov.pl  – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)
aplikacja ePraca (w j. polskim)

więcej


Link do darmowych lekcji Języka polskiego - https://eskk.pl/polski-dla-ukraincow-za-darmo/


Pomoc uchodźcom z Ukrainy w składaniu wniosków o 500 +,w najbliższą sobotę i niedzielę tj. 26 i 27 .03.2022r. w siedzibie ZUS, ul. Sygietyńskiego 10

58-506 Jelenia Góra, tel. 75 646-84-36

pobierz - Ulotka Informacyjna PL
pobierz - Ulotka Informacyjna RU


Świadczenie 500 + dla uchodźców z Ukrainy

Wnioski o świadczenie 500 + można składać tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Aby złożyć wniosek obywatel Ukrainy powinien mieć ze sobą:

  1. zaświadczenie o nadanym nr PESEL – UKR (rodziców i dzieci);
  2. numer rachunku bankowego w polskim banku;
  3. adres e-mail;
  4. telefon z polskim numerem.

W składaniu wniosków pomogą pracownicy Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.

26 marca (sobota) oraz 27 marca (niedziela) sale obsługi klientów będą otwarte od 9:00 do 15:00. Dotyczy to placówek ZUS w: Wałbrzychu, Świdnicy, Dzierżoniowie, Kłodzku, Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu, Zgorzelcu.


Klauzulę informacyjną, która zgodnie z art. 13 RODO przedstawia dane osobowe obywateli Ukrainy, które będą przetwarzane w związku z:
- dopisaniem się do rejestru danych kontaktowych (RDK),
- potwierdzeniem profilu zaufanego (PZ), na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r., poz. 583).

pobierz - klauzula informac. dot. przetwarzania danych osob. obywateli Ukrainy - RDK i PZ
pobierz - KLAUZULA INFOMACYJNA RDK + PZ DLA OBYWATELI UKRAINY W ZW. Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI
pobierz - KLAUZULA INFOMACYJNA PO UKRAIŃSKU RDK+PZ DLA OBYWATELI UKRAINY W ZW. Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI


Punkt zbiórki i odbioru darów dla uchodźców z Ukrainy
Jeżów Sudecki ul. Długa 83
/Dom Ludowy obak przystanku MZK?

godziny otwarcia od 21-03-2022 do 25-03-2022

poniedziałek - 18:00 - 20:00
wtorek - 14:00 - 16:00
środa - 17:00 - 19:00
czwartek 9:00 - 11:00 / 17:00 - 19:00
piątek - 9:00 - 13:00


 

s

pobierz - Ulotka Informacyjna PL
pobierz - Ulotka Informacyjna EN
pobierz - Ulotka Informacyjna UA
pobierz - Ulotka Informacyjna RU


 

Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy

poradnik


Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00


Fundacja Ukraina, która od wielu lat działa na rzecz migrantów z Ukrainy na Dolnym Śląsku, w obliczu wojny w Ukrainie, podjęła się koordynacji działań wspierających uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi.

W chwili obecnej w Fundacji (Instytucie Praw Migrantów) można uzyskać wsparcie i porady prawne nt przekraczania granic Pl-UKR, legalizacji pobytu w Polsce, praw migrantów. Konsultacji i porad udzielamy bezpośrednio w siedzibie Fundacji Ukraina przy ul. Ruskiej we Wrocławiu, w ciągu najbliższych dni powstanie również centrum wsparcia prawnego, skupiającej chętnych do pomocy prawników.
Pomoc można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:

510 011 846
571 330 203

Wsparcie można uzyskać w języku polskim i ukraińskim.
Z zapytaniami można się również zgłaszać mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o kierowanie osób, które zgłoszą się po pomoc do naszych konsultantów.
Informacja o tej pomocy można również znaleźć na fb Instytutu Praw Migrantów - https://www.facebook.com/Instytutpm

Na stronie Instytutu Praw Migrantów można również znaleźć materiały przydatne dla urzędów: przewodnik dla migrantów, bazę instytucji, czy słownik zwrotów i pojęć prawnych pl-ukr. https://www.instytutpm.eu/biblioteczka/

Fundacja Ukraina zbiera również bazę wolontariuszy, którzy gotowi są pomóc w tym trudnym czasie. Prosimy o kierowanie do nas osób, które mogą wspomóc tłumaczeniem, poradą prawną, psychologiczną, miejscem noclegowym, samochodem etc. Pod linkiem można znaleźć formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy - https://tiny.pl/9l2vd


W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego Państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.

Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

tłumaczenie


 Instrukcje udzielania pomocy wersja Angielska / Ukraińska