Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rolniku zadbaj o swój stan zdrowia – skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji KRUS

PT KRUS w Jeleniej Górze zachęca osoby ubezpieczone w KRUS zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, które rokują na jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, do uzyskania skierowania na bezpłatną rehabilitację realizowaną w Centrach Rehabilitacji Rolników.
Centra w Jedlcu i Szklarskiej Porębie uruchomiły nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19.
Więcej informacji na temat zasad kierowania na turnusy rehabilitacyjne można uzyskać pod numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej PT KRUS w Jeleniej Górze.

pobierz