Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Spotkanie Seniorów Gmin Partnerskich

Dnia 25 września br., w ramach realizacji projektu pn.:”20-lecie Gmin Partnerskich Jeżów Sudecki i Paseky nad Jizerou”, odbyło się działanie pn.: „Spotkanie Seniorów”. Bardzo licznie w sali Domu Ludowego w Dziwiszowie stawili się Seniorzy, aby wspólnie z partnerami radować się ze swojego święta. Wszystkich gości powitali Wójt Gminy – Edward Dudek i Sołtys wsi Dziwiszów – Ilona Sadowska. Oprócz serdecznych słów skierowanych do uczestników święta Wójt poinformował o udziale partnerów z Paseky nad Jizerou i współfinansowaniu działania w ramach projektu pn. „20 - lecie Partnerstwa Gmin Jeżów Sudecki, Paseky nad Jizerou”.

Po powitaniu głos zabrała pani Lucyna Witkowska, w imieniu swoim i mieszkańców, podziękowała p. Kazimierzowi Lewaszkiewiczowi – Radnemu Rady Gminy za wieloletnie zaangażowanie i pomoc w organizacji Dnia Seniora, wręczając osobiście namalowany obraz na szkle.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w osobach p. Beata Sosulska Baran – rzecznik prasowy oraz Marcin Mazur – dzielnicowy - w swoim wystąpieniu uczulili seniorów, aby nie byli ofiarami oszustw, na jakie są narażeni. Na zakończenie pogadanki wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski, które są konieczne i niezbędne podczas poruszania się po zmroku.

Po obiedzie w części artystycznej seniorzy podziwiali na scenie tancerzy hip hop -u, którzy po dynamicznym występie otrzymali duże brawa. Zespół Ludowy Dziwiszowianki zaprezentował się na scenie, prezentując się z utworami ze starego i najnowszego repertuaru. Po tych występach „Marchewki” zaprezentowały pokaz zumby. Pokaz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, panie pokazały, jak można połączyć muzykę i ruch zawierający elementy fitnessu: cardio, pracę mięśni, równowagę i gibkość. Panie otrzymały duże brawa, które skutkowały tym, że zaprezentowały się jeszcze na bis.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był wspaniały tort i toast za zdrowie wszystkich obecnych w sali. Tort został ufundowany dla seniorów przez cukiernię p. Mrugały.

Dużym wzruszeniem dla wszystkich, a w szczególności dla zespołu ludowego Dziwiszowianki, było pożegnanie p. Mariana Banacha, który przez wiele lat akompaniował zespołowi na akordeonie. Pan Marian otrzymał pamiątkową tabliczkę oraz kosz ze słodyczami. Wszyscy gromkimi brawami podziękowali p. Marianowi za pracę, zaangażowanie i pogodę ducha, jaką obdarzał i obdarza zespół.

Najstarsze osoby obecne na sali otrzymały od organizatorów wiązanki kwiatów z życzeniami zdrowia i pomyślności.

Na zakończenie części oficjalnej p. Kazimierz Lewaszkiewicz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania i wręczył słodki podarunek.

Po tych wszystkich emocjach, do późnych godzin wieczornych trwała biesiada z tańcami i śpiewem.

Dziękujemy za organizację spotkania, uczestnictwo seniorów i do zobaczenia za rok.

Koordynator: Bożena Matuszewska

Projekt „20-lecie Partnerstwa Gmin Jeżów Sudecki i Paseky nad Jizerou ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

eu7