Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Informacja Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie ograniczeń
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
Szanowni Państwo,
W związku ze stwierdzeniem u pracowników Urzędu wirusa COVID 19 – od dnia 31 marca br. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu. Wykonywanie zadań o charakterze publicznym zostaje ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom Gminy Jeżów Sudecki.

Jednocześnie apeluję do Państwa o czasową rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw uzgodnionych telefonicznie lub e-mailowo.

Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS:
tel. 757-132-254
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gopsjezow@wp.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP
Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.

Obsługa kasy zostaje czasowo zawieszona.

Małgorzata Poznańska Zastępca Wójta, wew. 126 zwojt@jezowsudecki.pl
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy, wew. 111 sekretarz@jezowsudecki.pl
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy, wew.129 skarbnilk@jezowsudecki.pl

Referat Planowania i Finansów

Danuta Lesik Podinsp.. d/s. księgowości, wew. 129 księgowość@jezowsudecki.pl
Danuta Godek Podinsp.. d/s. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za należności cywilnoprawne wew.141 windykacja@jezowsudecki.pl

Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Joanna Lochert Zastępca kierownika referatu, wew.141 drogi@jezowsudecki.pl
Adam Rodziewicz Podinsp. d/s. rolnictwa, geodezji i zagospodarowania przestrzennego, wew.138 geodezja@jezowsudecki.pl
Zbigniew Jurek Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym, wew.140 przetargi@jezowsudecki.pl
Marlena Klimek Podinsp. d/s. remontów i drogownictwa, wew.140 srodowisko@jezowsudecki.pl
Bogusłąw Leśniowski Podinsp. d/s. gospodarki odpadami, wew.141 odpady@jezowsudecki.pl
Joanna Rembelska Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym , wew.132 woda@jezowsudecki.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Małgorzata Gralik Podinsp. d/s. organizacyjnych i obsługi sekretariatu, wew. 111 gmina@jezowsudecki.pl
Lilia Kondycka Podinsp. d/s. ewidencji ludności i OC – pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,wew. 137 meldunki@jezowsudecki.pl
Bożena Matuszewska Podinsp. d/s. obsługi Rady Gminy, wew. 133 radagminy@jezowsudecki.pl

Interesant składający osobiście pismo może je umieścić w skrzynce podawczej („urnie”) znajdującej się na parterze
przy wejściu do budynku Urzędu. Jednocześnie prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu.

Jednocześnie przypominam, że Interesanci i wszystkie inne osoby, przed wejściem na teren budynku Urzędu Gminy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, a w budynku do używania maseczek zasłaniających usta i nos, zachowywania dystansu od innych osób oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników Urzędu.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i przejście na tryb on-line bardzo ułatwi nam wspólne przetrwanie tego najtrudniejszego czasu.

Życząc Państwu zdrowia, prosimy o wyrozumiałość.

Jeżów Sudecki, dnia 31.03.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Przygotowania do sezonu, prace w rolnictwie zimą.

Zima w gospodarstwie rolnym to czas, w którym zmniejsza się natłok prac związanych z produkcją roślinną. Zima to również czas, kiedy rolnicy nie zajmują się uprawami, ale raczej innymi czynnościami np. konserwacją maszyn. Wbrew pozorom, w tych dwóch porach roku, pracy też nie brakuje. Zwierzęta wymagają nakarmienia, uprzątnięcia odchodów, wydojenia, opieki – gdy zwierzę wymaga leczenia. Niektóre, zwłaszcza większe hodowle zostały zaopatrzone w automatyczne rozwiązania, jednak takie też należy serwisować, naprawiać, kontrolować i czyścić. W tym czasie warto przygotować się do kolejnego sezonu, poprzez zadbanie o przegląd i konserwacje parku maszyn - na pewno pozwoli to na uniknięcie przykrych niespodzianek wiosną, podczas wyjazdu w pole, zgodnie z planem pracy rolnika. Rolnikom proponowane są również w okresie lutego i marca targi oraz wystawy rolnicze, które w obecnej sytuacji panującej pandemii przeniosły się na drogę elektroniczną. Oprócz czytania prasy branżowej, warto brać udział w tego typu wydarzeniach, jak i w różnych konferencjach naukowo-technicznych oraz w programach paneli dyskusyjnych, dotyczących aktualnych tematów z branży.

Podczas przygotowania się do sezonu rolnik powinien zadbać o cztery rzeczy:

- zapewnić odpowiednie miejsce parkingowe dla swoich maszyn,
- zabezpieczyć koła pojazdów rolniczych,
- dokonać wymiany płynów eksploatacyjnych,
- sprawdzić i odpowiednio naładować akumulatory sprzętów rolniczych.

Wybierając odpowiednie miejsce do przezimowania traktora należy pamiętać, aby miało ono odpowiednią cyrkulację powietrza. Ciągnik narażony jest na korozję, przy długotrwałym zawilgoceniu, bez możliwości wyparowania wody. Warto jest zabezpieczyć również ogumienie ciągnika przed działaniem niskich temperatur, poprzez zastosowanie odpowiedniego preparatu służącego do konserwacji opon zimą i postawić go na suchym, betonowym podłożu. Bardzo ważna jest również wymiana płynów w układzie chłodzenia oraz w spryskiwaczach na zimę. Zapobiegnie to rozsadzeniu tych układów na skutek niskich temperatur. Akumulator przed przechowywaniem, powinien być naładowany, w przeciwnym razie może zostać zasiarczony, przez co będzie konieczna jego wymiana, a to znowu wiąże się z kosztami.

Prace w polu potrafią nawet pojawiać się w grudniu – orka czy odbiory buraków cukrowych. Dopiero, kiedy ciągnik albo pług nie jest potrzebny, rolnik może zająć się jego gruntowniejszą naprawą, wymiana zużytych części, szeroko rozumianą konserwacją. To samo dotyczy również kombajnów, agregatów, kosiarek, pras itp.

Przed nadejściem wiosny warto, aby rolnik zapoznał się z bogatą ofertą dotyczącą środków ochrony roślin oraz opinii o nich. Rolnik, znając swoje pole, może przewidzieć, co będzie potrzebne i poszukać najbardziej optymalnych rozwiązań dla swojego gospodarstwa.