Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Informacja Wójta Gminy Jeżów Sudecki w sprawie ograniczeń
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
Szanowni Państwo,
W związku ze stwierdzeniem u pracowników Urzędu wirusa COVID 19 – od dnia 31 marca br. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu. Wykonywanie zadań o charakterze publicznym zostaje ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom Gminy Jeżów Sudecki.

Jednocześnie apeluję do Państwa o czasową rezygnację z osobistych wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw uzgodnionych telefonicznie lub e-mailowo.

Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS:
tel. 757-132-254
tel. 757-132-255
tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gopsjezow@wp.pl
ePUAP: GOPSJezowSudecki/SkrytkaESP
Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.

Obsługa kasy zostaje czasowo zawieszona.

Małgorzata Poznańska Zastępca Wójta, wew. 126 zwojt@jezowsudecki.pl
Ewa Nidzgorska Sekretarz Gminy, wew. 111 sekretarz@jezowsudecki.pl
Marta Kędziorek Skarbnik Gminy, wew.129 skarbnilk@jezowsudecki.pl

Referat Planowania i Finansów

Danuta Lesik Podinsp.. d/s. księgowości, wew. 129 księgowość@jezowsudecki.pl
Danuta Godek Podinsp.. d/s. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za należności cywilnoprawne wew.141 windykacja@jezowsudecki.pl

Referat Gospodarki Komunalnej, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Joanna Lochert Zastępca kierownika referatu, wew.141 drogi@jezowsudecki.pl
Adam Rodziewicz Podinsp. d/s. rolnictwa, geodezji i zagospodarowania przestrzennego, wew.138 geodezja@jezowsudecki.pl
Zbigniew Jurek Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym, wew.140 przetargi@jezowsudecki.pl
Marlena Klimek Podinsp. d/s. remontów i drogownictwa, wew.140 srodowisko@jezowsudecki.pl
Bogusłąw Leśniowski Podinsp. d/s. gospodarki odpadami, wew.141 odpady@jezowsudecki.pl
Joanna Rembelska Podinsp. d/s. gospodarowania mieniem komunalnym , wew.132 woda@jezowsudecki.pl

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Małgorzata Gralik Podinsp. d/s. organizacyjnych i obsługi sekretariatu, wew. 111 gmina@jezowsudecki.pl
Lilia Kondycka Podinsp. d/s. ewidencji ludności i OC – pełnomocnik ochrony informacji niejawnych,wew. 137 meldunki@jezowsudecki.pl
Bożena Matuszewska Podinsp. d/s. obsługi Rady Gminy, wew. 133 radagminy@jezowsudecki.pl

Interesant składający osobiście pismo może je umieścić w skrzynce podawczej („urnie”) znajdującej się na parterze
przy wejściu do budynku Urzędu. Jednocześnie prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu.

Jednocześnie przypominam, że Interesanci i wszystkie inne osoby, przed wejściem na teren budynku Urzędu Gminy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, a w budynku do używania maseczek zasłaniających usta i nos, zachowywania dystansu od innych osób oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników Urzędu.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i przejście na tryb on-line bardzo ułatwi nam wspólne przetrwanie tego najtrudniejszego czasu.

Życząc Państwu zdrowia, prosimy o wyrozumiałość.

Jeżów Sudecki, dnia 31.03.2021 r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Kultura w sieci

Góry i Pogórze Kaczawskie to region o ogromnym pokładzie dziedzictwa kulturowego i historycznego. To tutaj już od ponad 10-ciu lat grupa współpracujących ze sobą ludzi, z wielką pasją, bazując na bogactwie tradycji tych ziem, podejmuje próbę odszukania, przekazania i zinterpretowania własną pracą twórczą, zasób i potencjał lokalnej kultury. Wędrując po kaczawskich ścieżkach napotkamy ceramika, grawera, gawędziarza, pisarza, tkacza, prządkę, farbiarza, zielarza, piernikarza, laboranta…

Wyjątkowy czas – pandemii, w którym przyszło nam żyć sprawił, iż powstał projekt „Kaczawska kultura w sieci” w ramach programu KULTURA W SIECI, finansowany z Narodowego Centrum Kultury, a realizowany przez Fundacje Mazelan z Chrośnicy.

Powstała idea przeniesienia przestrzeni „żywych”, kaczawskich pracowni na obszar on-line. Stosując nowe formy pracy w sieci, łącząc je z tradycyjnymi narzędziami, podjęta została próba dalszego upowszechniania kultury w życiu. Zbudowano platformę on-line, skupiającą tradycyjne, kaczawskie pracownie, która poprzez prowadzenie warsztatów w sieci, webinariów, spotkań on-line, umożliwia kontynuację propagowania bogactwa kultury naszego regionu.
Zapraszamy na stronę www.kaczawskasiec.pl

W zakładce WEBINARIA http://kaczawskasiec.pl/webinaria/ można posłuchać i zobaczyć ludzi, którzy są pasjonatami kaczawskiej kultury. 32 odcinki opowieści: co Dan Brown ma wspólnego z Ostrzycą, o ziołach z lasu i ogrodu w naszej kulturze, tajemniczy czerwiec, kamienne krzyże, tradycje piernikarskie w Górach Kaczawskich, itd.

Powstał również cykl warsztatów on-line, bezpłatnych, promujących tradycyjne rękodzieło i stare zawody naszego regionu „Pamiętnik kaczawskiej kultury”. Podczas spotkań można dowiedzieć się w jaki sposób stworzyć samemu pamiętnik, wykorzystując tradycyjne rzemiosło. Od czerpania papieru, przez filcowanie okładki, robienie zakładki np. z ceramiki, poprzez tworzenie zielnika.

Projekt „Kaczawska kultura w sieci” jest bezpłatnie udostępniony w sieci, nadal można w nim uczestniczyć. Ta próba upowszechniania dziedzictwa tradycji i kultury regionu Gór Kaczawskich za pomocą narzędzi on-line przez prekursorów, pasjonatów, artystów tworzących w tym regionie, ciągle trwa.

Monika Wizła