Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU OBSŁUGI ZDALNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
( Dz. U. z 2021r. poz.91), w celu zapewnienia bezpieczeństwa i w trosce o zdrowie mieszkańców oraz zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 14 lutego 2021 roku kontynuuje się wykonywanie obsługi zdalnej.

- Osobiste stawiennictwo możliwe jest tylko w przypadkach konieczności wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Stanu Cywilnego lub Ewidencji Ludności.
- Kontakt z urzędnikiem telefonicznie lub e-mailowo.
- Wnioski, podania i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP, poczty e-mail lub w godzinach pracy urzędu prosimy pozostawić
w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.
- Kasa Urzędu jest nieczynna, płatności z tytułu podatków i innych opłat wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr konta - PKO BP SA JELENIA GÓRA 74 1020 2124 0000 8302 0011 0015.
- Wykaz telefonów, adresów e-mail, ePUAP:
- Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
ePUAP: jezowsudecki/skrytka
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jeżów Sudecki ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki
Świadczenia rodzinne, wychowawcze – GOPS- pod numerem telefonu 757-132-275.
Numery telefonów na centralę Urzędu Gminy i GOPS: tel. 757-132-254
Numery na stanowiskach pracy tel. 757-132-255
zgodnie z komunikatem głosowym. tel. 757-132-257
fax.757-132-255 wew. 120.
Bezpośrednie numery telefonów i adresy e-mail do pracowników na stronie Gminy w linku www.jezowsudecki.pl/kontakt

Za powstałe niedogodności przepraszamy,
zmiany zostają wdrożone w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Jeżów Sudecki, dnia 18.01.2021r.
Kierownik GOPS - Alicja Karmelita
Wójt Gminy Jeżów Sudecki - Edward Dudek
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI SZCZEPIEŃ NA COVID-19

Informujemy, osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień) lub posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio grupę I z w/w schorzeniami, iż mogą zgłaszać potrzebę organizacji dowozu na szczepienie za pośrednictwem Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudecki pod numerem telefonu 75 71 32 622 lub do koordynatora ds. transportu osób niepełnosprawnych
i starszych w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w Gminie Jeżów Sudecki, do pana Zbigniewa Jurka pod numerem telefonu 75 71 32 254, 255, 257 wew. 140. w godzinach pracy Urzędu Gminy
Czytaj więcej w aktualnościach

Awaria sieci wodociągowej

Urząd Gminy w Jeżowie Sudeckim informuje, że z powodu prowadzonych prac przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej w dniu 28.01.2021r. w godzinach od. 08:00 do godz. 12:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w Czernicy od numeru 58 do 73A.