Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Chrośnica

Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi w Chrośnicy

Obiekt wskazuje wyraźnie ślady dawnej inkastelacji (kościół obronny). Usytuowany jest na cmentarzu grzebalnym otoczonym obronnym murem kamiennym ze skarpami (przypory). W murze – baszta obronna. Na obszarze cmentarza i kościoła znajduje się 5 krzyży pokutnych.
Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z końca XIV wieku 12.11.1399 roku – jako świadek wspomniany jest proboszcz. Główny trzon obecnej budowli – drugiej z kolei- pochodzi z okresu późniejszego z XVI wieku. W XVII wieku dobudowano przy północnej ścianie prezbiterium, zakrystie, zamurowując gotyckie okno w północnej ścianie prezbiterium.
Budowla orientowana, murowana z kamienia łamanego. Prezbiterium na rzucie zbliżonym do kwadratu, na osi lekko skrzywionej w stosunku do osi nawy wieży. Sklepienie krzyżowe bez żeber i wsporników. Na założona na rzucie czworoboku zbliżonego do kwadratu, przykryta płaskim, drewnianym stropem. W ścianie południowej zachował się portal piaskowcowy, ostrołukowy, profilowany oraz dwa okna umieszczone na różnej wysokości, dwustronnie rozglifowane. W oknie wschodnim późnogotycki, piaskowcowy maswerk. Wieża o charakterze obronnym, usytuowana na osi nawy na rzucie kwadratu zwieńczona jest spiczastym hełmem. W górnej kondygnacji wmurowany jest piaskowcowy krzyż pokutny. W parterze dolnej kondygnacji znajdują się resztki dawnej sklepionej kaplicy wieżowej połączonej z nawą dwoma portalami.
Kościół posiada wyposażenie stosunkowo skromne. Wielki ołtarz z płaskorzeźbą św., Jadwigi. Ramy bogate, regencyjne, drewniane zdobione motywami roślinnymi z początku XVIII wieku. Chrzcielnica – pierwotnie gotycka, piaskowcowa w kształcie kielicha, okryta została XVII – wieczną drewnianą obudową.
Ambona-drewniana, sześcioboczna, stojąca na słupie przy narożniku łuku tęczowego. Na czterech polach boków 4 rzeźby Ewangelistów w ludowo-rzemieślniczej manierze XVIII wiek. W portalu kapłańskim w ścianie południowej wschodni węgar uzupełniono pozbawionym jednego ramienia krzyżem pokutnym z białego piaskowca. We wschodniej ścianie prezbiterium znajduje się wnęka na sakramentaliom, prostokątne z oblamówką z piaskowca, zamknięte żelazną kratą z kutych pasów.
Położony w południowej części wsi barokowy zbór ewangelicko został rozebrany na początku lat siedemdziesiątych.

Krzyże Pojednania (pokutne) – Największe skupisko Krzyży przy kościele w Chrośnicy.

  1. Chrośnica - krzyż łaciński, piaskowcowy krzyż wmurowany w wieżę kościoła św. Jadwigi na wysokości drugiego pietra, o wymiarach 85x45cm. Lokalizacja – N-50o 58’48,60” E-15o 47’14,80” .
  2. Chrośnica - krzyż łaciński, piaskowcowy krzyż stanowi dolną cześć portalu bocznego wejścia do kościoła św. Jadwigi, o rozmiarach 113x48x23 cm. Lokalizacja – N-50o 58’48,60” E-15o 47’14,90” .
  3. Chrośnica – krzyż maltański z widocznym rytem noża(kordu). Został wmurowany w przykościelny mur przy bramie główne. Wyryte na krzyżu narzędzie zbrodni pozwala datować go na XIV-XV wiek. Krzyż o wymiarach 95x46x23cm. Lokalizacja – N-50o 58’48,60” E-15o 47’14,90” .
  4. Krzyż łaciński – piaskowcowy krzyż z widocznym rytem noża (kordu) lub miecza. Wyryty kord pozwala datować krzyż na XIV-XV wiek. Krzyż o wymiarach 86x75x24 cm. Lokalizacja – N-50o 58’48,50” E-15o 47’14,70” .
  5. Chrośnica - krzyż maltański (brak lewego ramienia). Piaskowcowy krzyż pochylony w prawą stronę z widocznym zagłębieniem na szczycie. Jest to najprawdopodobniej miejsce, w którym umieszczano wosk z knotem. Znajduje się przy murze cmentarnym po lewej stronie, o wymiarach 84 x46 x20 cm. Lokalizacja – N-50o 58’48,50” E-15o 47’14,70” .