Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska – Polska 2014-2020.

Opis:
W ramach projektu odbyły się następujące działania po dwóch stronach granic:
1. Dożynki Gmin Partnerskich z udziałem Gmin Partnerskich -  24.09.2016 roku.
2. Rajd Gmin Partnerskich na terenie Gminy Jeżów Sudecki -  1.10.2016 roku.
3. Euroregionalne warsztaty modelarskie wraz z modelarskimi imprezami plenerowymi
  przeprowadzone  w terminie  IX 2016 - II 2017 roku w tym:.
- Święto Latawca - kultywowanie tradycji lotniczych Jeżowa Sudeckiego –  1.10.2016 roku.
- Smyki na start -zawody modeli szybowców dla najmłodszych –  4.03.2017 r.
- Młodzi modelarze, lotnicy na start  - 20.05.2017 r. –
- Pokaz modeli latających w Gminie Paseky nad Jizerou – 24.06.2017 r..
4. Dzień Seniora - integracja seniorów z Gmin Partnerskich –  8.10.2016 r.
5. Kiermasz świąteczny - Jasełka Bożonarodzeniowe w Gminie Jeżów Sudecki, spotkanie
    świąteczne Gmin Partnerskich - 10 i 21.12.2016 r.
6. Prezentacja Jasełek w Gminie Bozkovie – 15.01.2017 r.
7. Koncert Muzyki Średniowiecznej w Wieży Książęcej w Siedlęcinie  – 13.08.2017 r.
8. Promocja projektu – wydano Kalendarz Gmin Partnerskich, kalendarz trójdzielny,  Folder promocyjny Gmin Partnerskich, plakaty. Zakupiono koszulki dla uczestników Rajdu Gmin Partnerskich i imprez modelarskich oraz długopisy do smarfona).
Środki finansowe i wielkość dofinansowania:
- Wartość projektu- 16.065,79  euro
- dofinansowanie ze środków unijnych – 15.816,55 euro
- dofinansowanie ze środków krajowych – 249,24 euro

Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 1.09.2016
- Zakończenie projektu – 31.08.2017

„Euroregionalne Forum Straży Pożarnych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika  Czeska – Polska 2014-2020.
 Opis:
W ramach Euroregionalnego Forum Straży Pożarnych” odbyło się jedno działanie  -  pokaz ratowniczo - gaśniczy który odbył się dnia 11 czerwca 2016 roku na Górze Szybowcowej.
W pokazie wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Jeżów Sudecki, oraz z Gmin Partnerskich; Paseky nad Jizerou i Vierkirchen. Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia kontaktów i współpracy straży pożarnych Gmin Partnerskich. Pokaz pozwoli na skoordynowanie działań strażaków w przypadku zagrożenia z użyciem sprzętu i technik w działaniach ratowniczo-gaśniczych, co będzie miało wpływ
na bezpieczeństwo mieszkańców na obszarze Euroregionu Nysa. Projekt wspólny posiada jeden cel i ma jedna grupę docelową - członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminach Partnerskich.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:
- Wartość projektu- 2430,23 euro
- dofinansowanie ze środków unijnych - 2065,69 euro
- dofinansowanie ze środków krajowych – 364,54 euro

Terminy
- Rozpoczęcie projektu – 01.05.2016
- Zakończenie projektu – 30.09.2016

Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich – Etap II

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –„Inwestujemy w waszą przyszłość” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska -  Saksonia 2007-2013 

Opis :

Modernizacja budynku starej szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim na Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, które ma na celu  pogłębienie integracji społecznej obszaru gmin: Jeżowa Sudeckiego oraz Vierkirchen poprzez dostosowanie infrastruktury byłej Szkoły Szybowcowej na cele rozwoju współpracy partnerskiej. W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone  następujące działania miękkie po obu stronach granic – Gmina Jeżów Sudecki:

W ramach projektu utworzono :
-  Euroregionalną Bibliotekę -  posiadającą woluminy w języku polskim,  niemieckim i czeskim,
-  Pracownię modelarską - w której odbywają się zajęcia dzieci, młodzieży i dorosłych –  pasjonatów modelarstwa,
-  Salę wielofunkcyjną -  w której organizowane są  spotkania, szkolenia, warsztaty, 
-  Salę plastyczną, informatyczną i oświatową,
-  Izbę Pamięci Lotniczej, w której zgromadzone są pamiątki, materiały związane z historią lotnictwa w Jeżowie Sudeckim – Grunau,
-  pięć pokoi gościnnych z łazienkami i aneksem kuchennym,
-  Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim.

W ramach projektu zrealizowane następujące imprezy:

Gmina Jeżów Sudecki

-  Piknik modelarski pod hasłem „Mój pierwszy latawiec, model latający”,
-  Euroregionalny Dzień Seniora,
-  Historia skrzydłami pisana (konferencja lotnicza),
-  Zlot starych szybowców.

Gmina Vierkirchen :

- Odpust i kiermasz  w Melaune,
- Obchody 110 lecia straży pożarnej w Arnsdorf-Hilbersdorf,
- Spotkanie polityków gminnych.

Działania służyły szeroko pojętej integracji społecznej, wspieraniu współpracy partnerskiej i wymianie doświadczeń.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

• Wartość projektu – 712.551,64 euro
• Dofinansowanie ze środków unijnych – 581.421,47 euro
• Dofinansowanie ze środków krajowych – 126.130,17 euro

Terminy :

Rozpoczęcie projektu: 29.09.2010
Zakończenie projektu: 31.12.2013

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

„Skarby Karkonoszy i Gór Kaczawskich”

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Opis:
Celem projektu jest podniesienie poziomu współpracy gmin partnerskich, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń w dziedzinie organizacji imprez skierowanych do najmłodszych i związanych z szeroko pojętą turystyką szkolną. Istotnym składnikiem projektu jest próba zaangażowania dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, dla których niejednokrotnie czynniki materialne są barierą uniemożliwiającą udział w tego typu imprezach o charakterze komercyjnym.           

Projekt obejmuje:

  1. Wycieczka geologiczna w Góry Kaczawskie.
  2. Wycieczka geologiczna w czeskie Karkonosze
  3. Zakup minerałów na wystawę geologiczną, w której znalazły się również eksponaty zebrane przez uczestników projektu.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

  • Wartość projektu 6.515,25 euro
  • dofinansowanie ze środków unijnych  - 5537,97 euro
  • dofinansowanie ze środków krajowych – 997,28 euro

Terminy

  • Rozpoczęcie projektu – 01.05.2014 r.