Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich – Etap II

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –„Inwestujemy w waszą przyszłość” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska -  Saksonia 2007-2013 

Opis :

Modernizacja budynku starej szkoły szybowcowej w Jeżowie Sudeckim na Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, które ma na celu  pogłębienie integracji społecznej obszaru gmin: Jeżowa Sudeckiego oraz Vierkirchen poprzez dostosowanie infrastruktury byłej Szkoły Szybowcowej na cele rozwoju współpracy partnerskiej. W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone  następujące działania miękkie po obu stronach granic – Gmina Jeżów Sudecki:

W ramach projektu utworzono :
-  Euroregionalną Bibliotekę -  posiadającą woluminy w języku polskim,  niemieckim i czeskim,
-  Pracownię modelarską - w której odbywają się zajęcia dzieci, młodzieży i dorosłych –  pasjonatów modelarstwa,
-  Salę wielofunkcyjną -  w której organizowane są  spotkania, szkolenia, warsztaty, 
-  Salę plastyczną, informatyczną i oświatową,
-  Izbę Pamięci Lotniczej, w której zgromadzone są pamiątki, materiały związane z historią lotnictwa w Jeżowie Sudeckim – Grunau,
-  pięć pokoi gościnnych z łazienkami i aneksem kuchennym,
-  Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie Sudeckim.

W ramach projektu zrealizowane następujące imprezy:

Gmina Jeżów Sudecki

-  Piknik modelarski pod hasłem „Mój pierwszy latawiec, model latający”,
-  Euroregionalny Dzień Seniora,
-  Historia skrzydłami pisana (konferencja lotnicza),
-  Zlot starych szybowców.

Gmina Vierkirchen :

- Odpust i kiermasz  w Melaune,
- Obchody 110 lecia straży pożarnej w Arnsdorf-Hilbersdorf,
- Spotkanie polityków gminnych.

Działania służyły szeroko pojętej integracji społecznej, wspieraniu współpracy partnerskiej i wymianie doświadczeń.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

• Wartość projektu – 712.551,64 euro
• Dofinansowanie ze środków unijnych – 581.421,47 euro
• Dofinansowanie ze środków krajowych – 126.130,17 euro

Terminy :

Rozpoczęcie projektu: 29.09.2010
Zakończenie projektu: 31.12.2013

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

ue9