Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Piknik Modelarski”

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Opis:
Celem działań będzie kultywowanie tradycji lotniczych Gminy Jeżów Sudecki, propagowanie modelarstwa wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Wspólne imprezy plenerowe pozwolą szerszej grupie mieszkańców zaprezentowanie dorobku modelarskiego wypracowanego w ramach realizacji projektu. Zawody modelarskie pozwolą na wyłonienie najlepszych modeli, które wezmą udział  w zawodach modelarskich w kraju i za granicą, a przez to będą promować projekt i Gminy Partnerskie.

Działania w ramach projektu:

 1. Zakup materiałów modelarskich.
 2. Piknik modelarski w Jeżowie Sudeckim.
 3. Pokaz modeli latających w Paseky nad Jizerou.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

 • Wartość projektu 6.876,39 euro
 • dofinansowanie ze środków unijnych  - 5.844,94 euro
 • dofinansowanie ze środków krajowych - 1.031,45 euro

Terminy

 • Rozpoczęcie projektu – 01.05.2014 r.
 • Zakończenie projektu – 30.09.2014 r.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2017-2013.

Opis :

Projekt ma na celu  podniesienie jakości pracy  w  trzech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Jeżów Sudecki (Siedlęcin, Czernica Jeżów Sudecki) ,  zwiększenie dostępu do  edukacji przedszkolnej  oraz doposażenie w/w oddziałów  i dostosowanie  do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich a także organizację  placu zabaw  w okresie od 01.03.2014-30.09.2014.

Projekt obejmuje :

 • Organizację i wyposażenie trzech placów zabaw
 • Zakup  pomocy dydaktycznych i zabawek

Środki finansowe  i wielkość dofinasowania:

 • Wartość projektu  : 260.600,30 PLN
 • dofinansowanie ze środków unijnych 221.510,26 PLN
 • dofinansowanie ze środków krajowych  39.090,04 PLN

Terminy :

 • Rozpoczęcie projektu : 01.03.2014r.
 • Zakończenie projektu : 30.09.2014r.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013