Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Skarby Karkonoszy i Gór Kaczawskich”

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Opis:
Celem projektu jest podniesienie poziomu współpracy gmin partnerskich, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń w dziedzinie organizacji imprez skierowanych do najmłodszych i związanych z szeroko pojętą turystyką szkolną. Istotnym składnikiem projektu jest próba zaangażowania dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, dla których niejednokrotnie czynniki materialne są barierą uniemożliwiającą udział w tego typu imprezach o charakterze komercyjnym.           

Projekt obejmuje:

 1. Wycieczka geologiczna w Góry Kaczawskie.
 2. Wycieczka geologiczna w czeskie Karkonosze
 3. Zakup minerałów na wystawę geologiczną, w której znalazły się również eksponaty zebrane przez uczestników projektu.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

 • Wartość projektu 6.515,25 euro
 • dofinansowanie ze środków unijnych  - 5537,97 euro
 • dofinansowanie ze środków krajowych – 997,28 euro

Terminy

 • Rozpoczęcie projektu – 01.05.2014 r.

„Piknik Modelarski”

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Opis:
Celem działań będzie kultywowanie tradycji lotniczych Gminy Jeżów Sudecki, propagowanie modelarstwa wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Wspólne imprezy plenerowe pozwolą szerszej grupie mieszkańców zaprezentowanie dorobku modelarskiego wypracowanego w ramach realizacji projektu. Zawody modelarskie pozwolą na wyłonienie najlepszych modeli, które wezmą udział  w zawodach modelarskich w kraju i za granicą, a przez to będą promować projekt i Gminy Partnerskie.

Działania w ramach projektu:

 1. Zakup materiałów modelarskich.
 2. Piknik modelarski w Jeżowie Sudeckim.
 3. Pokaz modeli latających w Paseky nad Jizerou.

Środki finansowe i wielkość dofinansowania:

 • Wartość projektu 6.876,39 euro
 • dofinansowanie ze środków unijnych  - 5.844,94 euro
 • dofinansowanie ze środków krajowych - 1.031,45 euro

Terminy

 • Rozpoczęcie projektu – 01.05.2014 r.
 • Zakończenie projektu – 30.09.2014 r.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2017-2013.

Opis :

Projekt ma na celu  podniesienie jakości pracy  w  trzech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Jeżów Sudecki (Siedlęcin, Czernica Jeżów Sudecki) ,  zwiększenie dostępu do  edukacji przedszkolnej  oraz doposażenie w/w oddziałów  i dostosowanie  do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich a także organizację  placu zabaw  w okresie od 01.03.2014-30.09.2014.

Projekt obejmuje :

 • Organizację i wyposażenie trzech placów zabaw
 • Zakup  pomocy dydaktycznych i zabawek

Środki finansowe  i wielkość dofinasowania:

 • Wartość projektu  : 260.600,30 PLN
 • dofinansowanie ze środków unijnych 221.510,26 PLN
 • dofinansowanie ze środków krajowych  39.090,04 PLN

Terminy :

 • Rozpoczęcie projektu : 01.03.2014r.
 • Zakończenie projektu : 30.09.2014r.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013