Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

projekt Cyfrowa Gmina

Gmina Jeżów Sudecki realizuje projekt Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest modernizacja i poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Jeżów Sudecki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.
Dofinansowanie projektu z UE: 226.440 zł.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2023 11 06

V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”. Celem projektu jest: Modernizacja i poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Jeżów Sudecki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim. Projekt ma na celu wymianę sprzęt IT Urzędu Gminy Jeżów Sudecki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim na sprzęt nowoczesny o lepszych parametrach, poprawę cyberbezpieczeństwa oraz zakup systemu umożliwiającego cyfrowy obieg dokumentów poprzez Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją co w znaczymy stopniu przekłada się na lepszą i szybszą jakość pracy i obsługi interesantów, cyfrową obsługę zdalną i realizację wielu działań w wymiarze IT. Efekty planowane do osiągniecia w wyniku realizacji grantu – to wsparcie Gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Termin realizacji projektu: 02.2022r. – 09.2023r. Dofinansowanie projektu z UE: 226.440,00 zł

ei3