Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis:
Projekt  obejmuje głęboką termomodernizację  budynków:
-  Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Kościelna 5;
-  Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Szkolna 10;
-  Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy;
-  Ośrodka Zdrowia, Dziwiszów 43.

Główny cel projektu:
zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów Sudecki poprzez ich głęboką termomodernizację.

Cele szczegółowe:
- Zwiększenie oszczędności energii.
- Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej.
- Promowanie postaw proekologicznych.
- Zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza w tym gazów PM 10.
 -Wzrost estetyki budynków użyteczności publicznej.

Planowane efekty:
- Poprawa  efektywności energetycznej  budynków poprzez  zmniejszenie rocznego zużycia energii.
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
- Redukcji pyłów PM10.
- Pozytywny wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego.
- Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni przeznaczonej na działalności.
  edukacyjną i społeczną.
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez poprawę estetyki i funkcjonalność
  modernizowanych  obiektów.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- wartość projektu:                           2.655.314,63 PLN
- kwota dofinansowania unijnego:   1.158.631,45 PLN

Terminy:
Rozpoczęcie realizacji:   04.12.2015r.
Zakończenie realizacji:   18.12.2018r.

 

ue0