Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zapytanie ofertowe „Remont muru okalającego kościół pomocniczy w Jeżowie Sudeckim”

1. pobierz - Zapytanie ofertowe.
2. pobierz - Formularz ofertowy.
3. pobierz - Projekt budowlany.
4. pobierz - Lokalizacja.
5. pobierz - Przedmiar.
6. pobierz - Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 20.03.2024r

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. Samorządy zobowiązane do nadzoru nad realizacją dotowanej inwestycji, mają w obowiązku upublicznienie na swoich stronach internetowych ogłoszeń o postępowaniach zakupowych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont muru okalającego kościół pomocniczy w Jeżowie Sudeckim”. Szczegóły w treści zapytania