Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bezpieczeństwo - to podstawa

Gospodarstwo rolne to szczególny warsztat pracy. Występują w nim liczne zagrożenia związane z obsługą maszyn, urządzeń i pojazdów, ale także przy obsłudze zwierząt gospodarskich i pracach polowych. Zawód rolnik jest szczególny również pod względem liczby niebezpieczeństw, na jakie gospodarz jest narażony w trakcie codziennych obowiązków. Gospodarstwo rolne jest dla rolników i członków ich rodzin jednocześnie miejscem pracy, domem i miejscem do wypoczynku.

Bezpieczeństwo, w bardzo dużej mierze, zależy od samego rolnika, od jego stanu świadomości oraz wiedzy dotyczącej zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, a także od organizacji pracy oraz doświadczenia. Nawet niewielkie zmiany, mają wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy, ich identyfikacja i sukcesywne eliminowanie, podnoszą komfort pracy rolnika w gospodarstwie.

Najczęstszymi przyczynami wypadków są: poślizgnięcia, potknięcia i upadki, które powodując różnego rodzaju potłuczenia, złamania kończyn, a nawet urazy kręgosłupa. Chroniąc zdrowie swoje i swoich bliskich, należy utrzymać porządek w obejściu gospodarstwa. W tym celu należy:

- na bieżąco naprawiać i sprzątać ciągi komunikacyjne, a w okresie zimowym odśnieżać i posypywać piaskiem lub popiołem
- zadbać, aby podwórko miało wyrównaną i utwardzoną nawierzchnię
- usunąć wystające przedmioty oraz wszelkie nierówności
- wyznaczyć strefę relaksu i wypoczynku .

Na podwórzu nie może panować bałagan. Wszystkie narzędzia, śmieci, pozostałości po pracy, powinny być regularnie sprzątane. Dbałość o porządek po wykonanej pracy w pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych powinna być obowiązkiem każdego rolnika. Wszelki sprzęt i narzędzia wykorzystywane w produkcji po wykonaniu każdej pracy, powinien być wyczyszczony i odłożony na miejsce jego przechowywania, a sprzęty z niebezpiecznymi, ostrymi częściami i elementami, powinny być zabezpieczane osłonami do tego przeznaczonymi lub umieszczone w miejscach niedostępnych dla osób z zewnątrz.

Osoba wykonująca czynności porządkowe, powinna korzystać z odzieży ochronnej, rękawic oraz obuwia ochronnego. Odzież ta, powinna być trzymana w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uporządkowany.

Chodniki w pomieszczeniach inwentarskich, powinny być na bieżąco sprzątane, ponieważ mieszanka słomy i obornika z wodą lub błotem pośniegowym, stwarza duże zagrożenie związane z upadkiem. Ponadto powierzchnia podłogi korytarza paszowego powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca poślizgnięcie, natomiast szerokość korytarza powinna umożliwiać stosowanie urządzeń technicznych do dowozu i dozowania pasz, zapewniając łatwy i bezpieczny dostęp do obsługiwanych zwierząt.

Wszelkie schody prowadzące do budynku mieszkalnego czy pomieszczeń gospodarczych, powinny być odpowiedniej wysokości, nieuszkodzone, bez ubytków, dobrze oświetlone, stabilne, ale przede wszystkim niezastawione i niezaśmiecone. Należy pamiętać, że brudne stopnie schodów, to ryzyko upadku. Pamiętajmy, że schody powyżej pięciu stopni, powinny być wyposażone w poręcze z obu stron.

Utrzymanie porządku w obejściu gospodarstwa i pomieszczeń inwentarskich wymaga od rolnika prawidłowej organizacji pracy. Dbałość o porządek w miejscu pracy ograniczy ryzyko wypadków.

ulotka

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Specjalista PT KRUS
w Jeleniej Górze

Źródło:
www.krus.gov.pl
www.pip.gov.pl
czasopismo rolniczy rynek