Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów Sudecki”

Gmina Jeżów Sudecki informuje o zakończeniu zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów Sudecki”

W ramach w/w zadania usunięto azbest z 14 posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Jeżów Sudecki o łącznej masie 23,780 Mg.
Wartość ogólna zadania wyniosła: 20.450,80 złotych.
Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 11.652,20 złotych.