Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), Urząd Gminy Jeżów Sudecki ogłasza taryfy stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz wysokość opłaty abonamentowej, obowiązujące na terenie Gminy Jeżów Sudecki w okresie od dnia 04.09.2023 r. do dnia 03.09.2024 r.:

2023 09 01