Ułatwienia dostępu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY JEŻÓW SUDECKI

Od połowy maja na wielu rzekach w Polsce zaznacza się wyraźna tendencja obniżania się poziomu wód. Bardzo niskie przepływy, poniżej wartości progowej średniego niskiego przepływu z wielolecia, świadczą o bezpośrednim zagrożeniu suszą hydrologiczną, rejestrowane są już na 30 stacjach pomiarowych. Aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest na zachodzie kraju. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW-PIB obowiązują dla zlewni m.in. dla województwa dolnośląskiego.
W związku z nasilającą się suszą apeluję do Mieszkańców Gminy Jeżów Sudecki o racjonalne wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej do niezbędnych celów tj. sanitarnych i spożywczych. Jednocześnie wstrzymana zostaje prowadzona w tut. Urzędzie sprzedaż wody z przeznaczeniem do napełniania przydomowych zbiorników i basenów.
Wskutek zwiększonego zużycia wody z wodociągu w czasie suszy, następuje poważne obniżenie poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych oraz mogą wystąpić spadki ciśnienia wody. Taka sytuacja w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia lokalnych zakłóceń w dostawie wody do budynków podłączonych do gminnych wodociągów. W przypadku ich wystąpienia będą przekazane komunikaty.
Niestety susza to zjawisko powszechne, a jej skutki są już nieodwracalne. Dlatego proszę Państwa o zrozumienie i poważne podejście do sytuacji hydrologicznej.

Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Edward Dudek